คอร์ดเพลง ผู้สาวน้อย
กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง ผู้สาวน้อย - กระต่าย พรรณนิภา


Original Key

ผู้สาวน้อย

Original Key

INTRO :

AmG|FG|AmG|F

AmG|F|AmG|F

จั่งAmแม่นโพดแม่นโพ บักโมบัGกแตง

จั่งแม่นFว่าฮักอ้ายแฮง แท้หนอCหัวใจ

คนAmโสดๆ กะมี แต่บ่คืGออ้าย

ถืกFสเปคน้องหลาย แต่อ้ายGผัดมีเขา


แต่กAmะบ่เป็นหยัง ขอเว่าGแปนๆ

เขาFบ่ทันสวมแหวน ผูกแขนCป้อนไข่

บ่ไAmด้จดทะเบียน เป็นสาGมีไผ

น้องFเข้าใจ  ถืGกอยู่แม่นCบ่


* อ้ายDmกะเป็นผู้บ่าวเขา

เขาEmกะเป็นผู้สาวอ้าย

ยังFบ่ทันได้แต่งงานCกัน

สิถ่Dmาอ้ายอยู่ตรงนี้

แม่นEmสิบ่ถึงฝั่งอ้าย

จั่งFใด๋น้องกะเป็นผู้สาวอ้ายG


** เป็นแค่ผู้สาวน้อยF บ่แม่นเมียน้อยG

ความผิดเล็กน้อยEm บาปแหน่แต่กะบ่หAmลาย

เฮ็ดจั่งใด๋ Fมันฮักเบิ่ดใจ Gยังยั้งไว้บ่อCยู่

เป็นแค่ผู้สาวน้อยF บ่แม่นเมียน้อยG

สิได้เป็นEmผู้สาวอ้าย แท้บ่ฮู้Am

คั่นหลูโตนDmกะทักมาดูดู๊ G

ให้ฮู้ว่าพอสิมีหCวัง


จั่งAmแม่นโพดแม่นโพ บักโมบัGกแตง

จั่งแม่นFว่าฮักอ้ายแฮง แท้หนอCหัวใจ

คนAmโสดๆ กะมี ซี่เอาGซะสาย

แต่กFะบ่ม่มอ้าย ตัดใจบ่ลG


* อ้ายDmกะเป็นผู้บ่าวเขา

เขาEmกะเป็นผู้สาวอ้าย

ยังFบ่ทันได้แต่งงานCกัน

สิถ่Dmาอ้ายอยู่ตรงนี้

แม่นEmสิบ่ถึงฝั่งอ้าย

จั่งFใด๋น้องกะเป็นผู้สาวอ้ายG


** เป็นแค่ผู้สาวน้อยF บ่แม่นเมียน้อยG

ความผิดเล็กน้อยEm บาปแหน่แต่กะบ่หAmลาย

เฮ็ดจั่งใด๋ Fมันฮักเบิ่ดใจ Gยังยั้งไว้บ่อCยู่

เป็นแค่ผู้สาวน้อยF บ่แม่นเมียน้อยG

สิได้เป็นEmผู้สาวอ้าย แท้บ่ฮู้Am

คั่นหลูโตนDmกะทักมาดูดู๊ Gให้ฮู้ว่าพอสิมีหCวัง

INSTRU :

FG|EmAm|FG|C

FG|EmAm|DmG|C

** เป็นแค่ผู้สาวน้อยF บ่แม่นเมียน้อยG

ความผิดเล็กน้อยEm บาปแหน่แต่กะบ่หAmลาย

เฮ็ดจั่งใด๋ Fมันฮักเบิ่ดใจ Gยังยั้งไว้บ่อCยู่

เป็นแค่ผู้สาวน้อยF บ่แม่นเมียน้อยG

สิได้เป็นEmผู้สาวอ้าย แท้บ่ฮู้Am

คั่นหลูโตนDmกะทักมาดูดู๊ Gให้ฮู้ว่าพอสิมีหCวัง


** เป็นแค่ผู้สาวน้อยF บ่แม่นเมียน้อยG

ความผิดเล็กน้อยEm บาปแหน่แต่กะบ่หAmลาย

เฮ็ดจั่งใด๋ Fมันฮักเบิ่ดใจ Gยังยั้งไว้บ่อCยู่

เป็นแค่ผู้สาวน้อยF บ่แม่นเมียน้อยG

สิได้เป็นEmผู้สาวอ้าย แท้บ่ฮู้Am

คั่นหลูโตนDmกะทักมาดูดู๊ Gให้ฮู้ว่าพอสิมีหCวัง

คั่นหลูโตนDmกะทักมาดูดู๊ Gให้ฮู้ว่าพอสิมีหCวัง

INSTRU :

FG|EmAm|DmG|C
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564