คอร์ดเพลง ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก)
First Anuwat

คอร์ดเพลง ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) - First Anuwat


ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) (i’m okay)

คอร์ดเพลง ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก)

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

เหมือGนว่าฉันกำลังจะดีขึ้Emนแล้ว

อาจมีร้Amองไห้บางวัน D

เหมือGนว่าฉันกำลังทำใจไEmด้แล้ว

จนเธอAmทักมาหากัน D


ก็เลิกไปแล้วจะถามBm.. ทำไม  Em

วันนี้ฉันBm เป็นอย่างEmไร

จะให้ฉันAmตอบเธอว่าไง  D


จริง ๆ ก็ไหวGอยู่ แต่ก็รู้สึEm

ว่าลึก Amๆ ใจฉันยังลืมDไม่ได้เลย

ก็ยังไหวGอยู่ ไม่เป็นEmไร

ให้เธอเดินAmจากไปได้เลยD

ฉันยังไหวอยู่

INSTRU : G|Em|Am|D

เหมือGนว่าฉันกำลังจะอยู่ไEmด้แล้ว

แค่ยังAmคิดถึงบางวันD

เหมือGนว่าฉันกำลังจะไปต่Emอแล้ว

จนเธอAm ทักมาหากันD


ก็เลิกไปแล้วจะถามBm.. ทำไม  Em

วันนี้ฉันBm เป็นอย่างEmไร

จะให้ฉันAmตอบเธอว่าไง  D


จริง ๆ ก็ไหวGอยู่ แต่ก็รู้สึEm

ว่าลึก Amๆ ใจฉันยังลืมDไม่ได้เลย

ก็ยังไหวGอยู่ ไม่เป็นEmไร

ให้เธอเดินAmจากไปได้เลยD

ฉันยังไหวอยู่

INSTRU : G|Em|Am|D

G|Em|Am|D

ก็เลิกไปแล้วจะถามBm.. ทำไม  Em

วันนี้ฉันBm เป็นอย่างEmไร

จะให้ฉันAmตอบเธอว่าไง  D


จริง ๆ ก็ไหวGอยู่ แต่ก็รู้สึEm

ว่าลึก Amๆ ใจฉันยังลืมDไม่ได้เลย

ก็ยังไหวGอยู่ ไม่เป็นEmไร

ให้เธอเดินAmจากไปได้เลยD


จริง ๆ ก็ไหวGอยู่ แต่ก็รู้สึEm

ว่าลึก Amๆ ใจฉันยังลืมDไม่ได้เลย

ก็ยังไหวBmอยู่ ไม่เป็นEmไร

ให้เธอเดินAmจากไปกับคนนั้นD

บอกเอาไว้ไAmม่ต้องเป็นห่วงกันD

ฉันยังไหวGอยู่..       Em          Am       D

ฉันยังไหวG..


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด