คอร์ดเพลง กีดกัน
Billkin

คอร์ดเพลง กีดกัน - Billkin


Original Key

กีดกัน

Original Key

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ G#)

INTRO : BmD|A

ใครGเล่าเลยจะรู้ว่าความรัก

แม้แEmรกเจอต่างคนไม่รู้จัก

แต่ปัCกใจเพียงครั้งเดียว ติดในใจชั่วDกาล


ยามGที่เราทั้งสองได้พานพบ

ลบEmเรื่องราวอดีตที่ร้าวราน

เธอCคือความรักแท้ ที่ฉันหามาเนิ่นDนาน


แต่ความรักดูเหมือนEmเลือนราง

ปลายทางไม่เป็นดั่งใจ C

ถ้าจะให้เราพบAmกันไย ต้องกีดCกั้นเราให้ไกลD


กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าGแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป

กีดกั้นด้วยภูผาEmสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว

กีดกันด้วยเวลาCฉันยินดีรอ

แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอม

พ่ายแพ้ใAmช่ไหม       Dใช่ไหม..

INSTRU : G|G

ในตGอนจบสุดท้ายนิยายรัก

มักEmให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ

กลับCมาเพื่อพบเจอ บอกรักเธออีกDครั้ง


แต่ความจริงของฉันEmรักเรา

คงเป็นไปดังนั้นไม่ไCด้

พยายามแค่ไหนAm ไม่มีทางใดที่Cเราจะใกล้กัD


กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าGแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป

กีดกั้นด้วยภูผาEmสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว

กีดกันด้วยเวลาCฉันยินดีรอ

แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอม

พ่ายแพ้ใAmช่ไหม       Dใช่ไหม..G

INSTRU : Em|C|AmC|D

กีดEกั้นด้วยแผ่นฟ้าAแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป

กีดกั้นด้วยภูผาF#mสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว

กีดกันด้วยเวลาDฉันยินดีรอ

แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอม

พ่ายแพ้ใBmช่ไหม       Eใช่ไหม..


กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าAแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป

กีดกั้นด้วยภูผาF#mสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว

กีดกันด้วยเวลาDฉันยินดีรอ

แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอม

พ่ายแพ้ใBmช่ไหม       Eใช่ไหม..

INSTRU : A|A

 คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564