คอร์ดเพลง น้ำตา
ปรีชา ปัดภัย x กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง น้ำตา - ปรีชา ปัดภัย


Original Key

🎸คอร์ดง่ายๆ

น้ำตา

Original Key

INTRO : Bm|A|Bm|A ( 2 Times )

ทุกBm ๆ อย่าง ยังบ่ยอมเคลื่อนไหว

มีแค่ลมAหายใจที่อ่อนแรง

ควาGมเข้มแข็งบ่เหลือA..


สองBmตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิด

เหมือนปลายทางAชีวิตใกล้จบลง

คงGบ่มีอีกแล้วA ความฮัก.Bm.          A


ทุ่มGเทให้เขาAลงไปแทบตาย

แต่สุดท้ายF#mก็ได้แค่ความว่างเปล่าBm

คำGว่าฮัก ชั่วฟ้าAชั่วดินสลาย

บ่ดนผ่านไปF#mกะถิ่มให้เหลือแค่เฮาBm

โว้ โฮ โฮ โห โห..G  โว้ โฮ โว้ โว.. A

นี่บ้อ.. ใจคBm


ทุกBm ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว

มีแค่เสียงAหัวใจใกล้สลาย

โดนGความจำทำร้ายAจนอ่อนแอ.. Bm


ยังBmบ่พร้อมจบ กะตกเป็นคนแพ้

กลืนน้ำตาAผ่าหัวใจ

เบิ่งGรูปเขาต่างหน้าA โฮ โฮวว.. Bm


แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวGได้ในตอนนี้ มีแค่น้ำAตา

ที่ไหลมาF#mปนกลิ่นตัวเขาจางBm ๆ       A

ติดอยู่ผ้าห่ม Gกอดหมอน ดอมดมA

จนพออยาก สิจมF#mให้ขาดใจลงตรงนั้นBm..       A

คิดฮอดเด้อG.. ถึงแม้ตอนนี้เธอA..

เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน

INSTRU : Bm|D|A|Bm

อ้ายเอยBm.. อ้ายเอ๋ยA.. อ้ายเอยBm..       Bm

อ้ายเอยBm.. อ้ายเอ๋ยG..       Aอ้ายเอ๋ยBm..


ลืมมันไปสาอ้ายG มื้อเก่าฮักเฮาA

ตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้าF#m

ย้อนน้องเป็นของเขาBm

ให้หวนคืนA คงบ่ได้ เGอาใจส่อยเด้ออ้าย

ยังเป็นห่วงสุดหัวใจ Bmได้แต่ส่งแฮงใจ  A

บอกให้เจ้าสู้เด้อ.Bm.  สู้เด้อ.. A

ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่

INSTRU : G|A|Bm|D

G|A|F#m |Bm|G|G|A|A

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวGได้ในตอนนี้ มีแค่น้ำAตา

ที่ไหลมาF#mกับกลิ่นตัวเขาจางBm ๆ       A

ติดอยู่ผ้าห่ม Gกอดหมอน ดอมดมA

จนพออยากสิจมF#mให้ขาดใจลงตรงนั้นBm..       A

คิดฮอดเด้อG.. คิดฮอดเด้อA..


แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวGได้ในตอนนี้ มีแค่น้ำAตา

ที่ไหลมาF#mเซ่นให้ความฮักเน่าBm ๆ       A

กลั้นใจอวยพรG ส่งเขา ให้มีคAวามสุข

ถึงตอนนี้ใจมัF#mนสิทุกข์หนักกว่าเก่าBm..       A

ยังฮักเด้อG.. ถึงแม้ตอนนี้เธอA..

ฮักเด้อG.. ถึงแม้ตอนนี้เธอA..

อยู่ในอ้อมกอดเขา

INSTRU : Bm|A|Bm|A
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564