คอร์ดเพลง เฮือกสุดท้าย
เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง เฮือกสุดท้าย - เต้ย อภิวัฒน์


Original Key

เฮือกสุดท้าย

Original Key

INTRO : D|Bm|G|A ( 2 Times )

สายDเกินไปเกินที่สิถอนA/C#

คำBmว่าฮักออกจากใจตอนนี้ A

ฮู้แGล้วว่าบ่มีวิธี ลบAเจ้าได้จักเทื่อ


ซ้ำ Dๆ วน ๆ อยู่กับคำว่าฮักA/C#

พยาBmยามแบบบ่เคยหยุดพัก

ทั้งที่ฮู้แGก่ใจว่ายาก ความฮักAมันขอกันบ่ได้


ปรF#7าสาททรายBmที่ก่อด้วยทราย

ใหญ่โตปานได๋ Aถูกน้ำทะเลมาพัดก็หายG

Aว่าสิฮู้เฮBmาเป็นแค่ทราย

มันต่างจากเขาA คนที่ได้ใจก็ยืนบ่ไหวG

น้ำตาAมันไหล หมดแล้ว..


ถึงมันจะเป็นเฮือกD สุดท้ายA/C#

บ่มีเBmครื่องส่อยหายใจ A

มายื้อชีวิGต ฮือ ฮือ.. F#m

ยังก้มหน้าเฮ็ดEm ในสิ่งที่คิด

ถึงฮู้ว่าผิดA เพื่อคำว่าฮัก


ก็ทั้Dงหัวใจ A/C#ให้ไปหมดแล้วBm

แต่ยังบ่แคล้วAm พังลงDบ่เหลือGซาก

บ่มีตัF#mวตน เหตุและผลEmง่าย ๆ

ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้

สักAที ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา

INSTRU : D|Bm|G|A

พยาDยามอยากจะเป็นคนสำคัญA/C#

แต่พอเฮ็ดBmลงไปมันก็ได้เท่านั้น A

พยาGยามเป็นสิ่งที่เขาบ่ต้องการ

คือหัวใจบ่Aมียางอาย


ปรF#7าสาททรายBmที่ก่อด้วยทราย

ใหญ่โตปานได๋ Aถูกน้ำทะเลมาพัดก็หายG

Aว่าสิฮู้เฮBmาเป็นแค่ทราย

มันต่างจากเขาA คนที่ได้ใจก็ยืนบ่ไหวG

น้ำตาAมันไหล หมดแล้ว..


ถึงมันจะเป็นเฮือกD สุดท้ายA/C#

บ่มีเBmครื่องส่อยหายใจ A

มายื้อชีวิGต ฮือ ฮือ.. F#m

ยังก้มหน้าเฮ็ดEm ในสิ่งที่คิด

ถึงฮู้ว่าผิดA เพื่อคำว่าฮัก


ก็ทั้Dงหัวใจ A/C#ให้ไปหมดแล้วBm

แต่ยังบ่แคล้วAm พังลงDบ่เหลือGซาก

บ่มีตัF#mวตน เหตุและผลEmง่าย ๆ

ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้

สักAที ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา

INSTRU : G| F#m  | Em|A

G| F#m  | Em|A|A

ถึงมันจะเป็นเฮือกD สุดท้ายA/C#

บ่มีเBmครื่องส่อยหายใจ A

มายื้อชีวิGต ฮือ ฮือ.. F#m

ยังก้มหน้าเฮ็ดEm ในสิ่งที่คิด

ถึงฮู้ว่าผิดA เพื่อคำว่าฮัก


ก็ทั้Dงหัวใจ A/C#ให้ไปหมดแล้วBm

แต่ยังบ่แคล้วAm พังลงDบ่เหลือGซาก

บ่มีตัF#mวตน เหตุและผลEmง่าย ๆ

ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้

สักAที ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา

INSTRU : D A/C#  |BmA

เหตุและผลง่Gาย ๆ ที่พอเข้าใจ

เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักAที..

ว่ามันมีวิธีได้ใจเDขา
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564