คอร์ดเพลง พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย
SERIOUS BACON

คอร์ดเพลง พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย - SERIOUS BACONคอร์ดเพลง พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

ชัดAmชัดชาดาดีดาD ชัดชัBmดชา ดาดีดาE7ดา

ชัดAmชัดชาดาดีดาD ดาดีดาGmaj7..


ใกล้Amเธออีกแล้ว Dและเป็นอย่างนี้ Bmทุกครั้งE7ไป

เหมือนทุกAmอย่าง รอบตัวDเริ่มไม่ค่อยชัดBm          E7

ใกล้Amเธอแบบนี้ Dไม่ค่อยดี BmเพราะฉันE7เอง

ก็ยังดูไAmม่ออก ว่าเธอDคิดอย่างไร G


เวลาเธอยิ้มAmมา  เวDลาเธอทักBmทาย       E7

เวลาที่เธอAmเล่าให้ฟังD ว่าแต่ละวันBmมันดีหรือร้ายE7

ยิ่งเราได้ใกล้Amกัน  ยิ่งDทำให้ฉันBmคิดไปไกลE7

ไม่รู้ว่Amาเธอ จะคิดDแบบฉันบ้างไหมG       E7


อยากจะมองให้ชัดAm ชัด ยิ่งDกว่านี้ Bmอีกหน่อยE7

เผื่อจะไม่ต้องคอยAm คอย

คอยDแอบหวังBmอยู่อย่างนี้ E7

ช่วยบอกกันให้ชัดAm เพราะ

ที่ DเธอทำBmช่างแสนดี E7

เธอไม่ชัดAmเจน หรือว่าฉันDมองไม่ชัดเองG       E7


(อยากจะมองให้) ชัดAmชัดชาดาดีดาD

(ช่วยบอกกันให้) ชัดBmชัดชาดาดีดาE7ดา

(อยากจะมองให้)

ชัดAmชัดชาดาดีดาD ดาดีดGmaj7า..          E7


เวลAmาที่ได้คุยDกับเธอ

มันเหมือนBmว่าเธอก็หวั่นE7ไหว

ฉันAmไม่ได้คิดDไปเองใช่ไหมBm          E7

ที่เธอAmบอกฉันว่าเป็นDเพื่อนที่เธอไว้ใจ

แต่ทำBmกับฉัน ไม่เหมือนE7เพื่อนทั่ว ๆ ไป

ทำAmอย่างนี้มัDนแปลว่าไGmaj7ง..          E7


ไม่รู้ว่าสายAmตา (สายตา)D

ที่เธอมอบให้กัBmน (มองให้กัน)E7

มันมีอะไร Amที่สำคัญ D

หรือไม่เคยมีอBmะไรซ่อนไว้ E7

ยิ่งเราได้ใกล้Amกัน       D

ยิ่งทำให้ฉันBmคิดไปไกลE7

ไม่รู้ว่AmาเธอจะคิดDแบบฉันบ้างไหมG       E7


อยากจะมองให้ชัดAm ชัด ยิ่งDกว่านี้ Bmอีกหน่อยE7

เผื่อจะไม่ต้องคอยAm คอย

คอยDแอบหวังBmอยู่อย่างนี้ E7

ช่วยบอกกันให้ชัดAm เพราะ

ที่เDธอทำBmช่างแสนดี E7

เธอไม่ชัดAmเจน หรือว่าฉันDมองไม่ชัดเองG       E7


อยากจะมองให้ชัดAm ชัด ยิ่งDกว่านี้ Bmอีกหน่อยE7

เผื่อจะไม่ต้องคอยAm คอย

คอยDแอบหวังBmอยู่อย่างนี้ E7

ช่วยบอกกันให้ชัดAm เพราะ

ที่เDธอทำBmช่างแสนดี  E7

เธอไม่ชัดAmเจน หรือว่าฉันDมองไม่ชัดเองG       E7


ชัดAmชัดชาดาดีดาD ชัดชัBmดชาดาดีดาดาE7

ชัดAmชัดชาดาดีดาD ดาดีดาGmaj7..คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด