คอร์ดเพลง สิถ่าอยู่ หม่องนี่
ก้อง ห้วยไร่ ft. ฐา ขนิษ

คอร์ดเพลง สิถ่าอยู่ หม่องนี่ - ก้อง ห้วยไร่คอร์ดเพลง สิถ่าอยู่ หม่องนี่

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ Bb)

เมื่อยAมาหลายแล้ว

ที่เห็นน้องแก้วF#mถูกเขาทำลายดวงใจ

น้ำDตาเจ้าไหลหย่าวE

คงAมลัยแล้ว สุดท้ายบ่แคล้วF#m

ต้องจบด้วยการเลิกรา

อยากDขออาสาดามEใจ


สิถ่าสิคอยAเจ้าอยู่หม่องนี่

หม่องนี่ หม่องนี่F#m หม่องนี่ ละเด้อ

ถึงแม้ว่าเธอDสิมองว่าอ้ายเป็นทางEผ่าน

ถ้าเขาบ่ดีใAห้เธอคืนมา

หม่องนี่ หม่องนี่F#m หม่องนี่ เด้อนาง

สิพาเจ้าDหย่าง ร่วมฝันEฮักกันน้อมั่นแก่นA

อยู่หม่องนี่F#m อยู่หม่องนี่ D อยู่หม่องนี่.E.


สิถ่าสิคอยAเจ้าอยู่หม่องนี่

หม่องนี่ หม่องนี่F#m ละเด้อ ละเด้อ

ถึงแม้ว่าเธอDสิมองว่าอ้ายเป็นทางEผ่าน

ถ้าเขาบ่ดีใAห้เจ้าคืนมา

หม่องนี่ หม่องนี่F#m หม่องนี่ เด้อนาง

สิพาเจ้าDหย่าง ร่วมฝันEฮักกันน้อมั่นแก่นA

อยู่หม่องนี่F#m อยู่หม่องนี่ D อยู่หม่องนี่.E.

อยู่หม่องเก่าA


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด