คอร์ดเพลง ผ่านตา (Everyday)
Three Man Down

คอร์ดเพลง ผ่านตา (Everyday) - Three Man Down


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

ผ่านตา (Everyday)

Original Key

INTRO : C| G/B  |Am|FG ( 2 Times )

ฉันCเห็นเธอทุกวัน เธอG/Bยืนตรงนั้น..  Am

โอ้เมืองEmทั้งเมืองไม่สวยเท่าเธอ

ไม่มีCเทียบได้เลย เธอG/Bคนเดียวที่สวยเกิน

หากAmเธอมองมา ขอGแค่ สักครา


แค่เCธอทักทาย ฉันG/Bคงจะละลาย

ฉันAmจึงผ่านไปใFห้เธอได้มองGเห็นกัน

เพียCงแค่ครั้งเดียว ขอG/Bแค่นิดเดียวAm

ให้เธอรู้สึกคุ้นF..


เธอคงGเคยเห็นCฉัน ผ่าน ผ่านตา

ให้รู้ว่G/Bา ชอบ ชอบเธอ

ให้รู้ว่Amา ทุก ทุกที ที่เธอFเห็นกัน G

เป็นตัวฉันCที่พยายาม

ทำตัวG/Bให้เราพบกัน และหวังAmเอาไว้สักวัน

เราFจะไม่ใช่แค่ผ่านGกันไป

INSTRU : C| G/B  | Am|FG

แค่เCธอทักทาย ฉันG/Bคงจะละลาย

ฉันAmจึงผ่านไปใFห้เธอได้มองGเห็นกัน

เพียCงแค่ครั้งเดียว ขอG/Bแค่นิดเดียวAm

ให้เธอรู้สึกคุ้นF..


เธอคงGเคยเห็นCฉัน ผ่าน ผ่านตา

ให้รู้ว่G/Bา ชอบ ชอบเธอ

ให้รู้ว่Amา ทุก ทุกที ที่เธอFเห็นกัน G

เป็นตัวฉันCที่พยายาม

ทำตัวG/Bให้เราพบกัน และหวังAmเอาไว้สักวัน

เราFจะไม่ใช่แค่ผ่านGกันไป

INSTRU : C| G/B  | Am|FG ( 2 Times )

เธอคงเคยเห็นCฉัน ผ่าน ผ่านตา

ให้รู้ว่G/Bา ชอบ ชอบเธอ

ให้รู้ว่Amา ทุก ทุกที ที่เธอFเห็นกัน G

เป็นตัวฉันCที่พยายาม

ทำตัวG/Bให้เราพบกัน และหวังAmเอาไว้สักวัน

เราFจะไม่ใช่แค่ผ่านGกันไป


เธอคงเคยเห็นCฉัน ผ่าน ผ่านตา

ให้รู้ว่G/Bา ชอบ ชอบเธอ

ให้รู้ว่Amา ทุก ทุกที ที่เธอFเห็นกัน G

เป็นตัวฉันCที่พยายาม

ทำตัวG/Bให้เราพบกัน และหวังAmเอาไว้สักวัน

เราFจะไม่ใช่แค่ผ่านGกันไป

INSTRU : C| G/B  |Am|FG ( 2 Times )คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564