คอร์ดเพลง ผ่านตา (Everyday)
Three Man Down

คอร์ดเพลง ผ่านตา (Everyday) - Three Man Downคอร์ดเพลง ผ่านตา (Everyday)

INTRO : C| G/B  |Am|FG ( 2 Times )

ฉันCเห็นเธอทุกวัน เธอG/Bยืนตรงนั้น..  Am

โอ้เมืองEmทั้งเมืองไม่สวยเท่าเธอ

ไม่มีCเทียบได้เลย เธอG/Bคนเดียวที่สวยเกิน

หากAmเธอมองมา ขอGแค่ สักครา


แค่เCธอทักทาย ฉันG/Bคงจะละลาย

ฉันAmจึงผ่านไปใFห้เธอได้มองGเห็นกัน

เพียCงแค่ครั้งเดียว ขอG/Bแค่นิดเดียวAm

ให้เธอรู้สึกคุ้นF..


เธอคงGเคยเห็นCฉัน ผ่าน ผ่านตา

ให้รู้ว่G/Bา ชอบ ชอบเธอ

ให้รู้ว่Amา ทุก ทุกที ที่เธอFเห็นกัน G

เป็นตัวฉันCที่พยายาม

ทำตัวG/Bให้เราพบกัน และหวังAmเอาไว้สักวัน

เราFจะไม่ใช่แค่ผ่านGกันไป

INSTRU : C| G/B  | Am|FG

แค่เCธอทักทาย ฉันG/Bคงจะละลาย

ฉันAmจึงผ่านไปใFห้เธอได้มองGเห็นกัน

เพียCงแค่ครั้งเดียว ขอG/Bแค่นิดเดียวAm

ให้เธอรู้สึกคุ้นF..


เธอคงGเคยเห็นCฉัน ผ่าน ผ่านตา

ให้รู้ว่G/Bา ชอบ ชอบเธอ

ให้รู้ว่Amา ทุก ทุกที ที่เธอFเห็นกัน G

เป็นตัวฉันCที่พยายาม

ทำตัวG/Bให้เราพบกัน และหวังAmเอาไว้สักวัน

เราFจะไม่ใช่แค่ผ่านGกันไป

INSTRU : C| G/B  | Am|FG ( 2 Times )

เธอคงเคยเห็นCฉัน ผ่าน ผ่านตา

ให้รู้ว่G/Bา ชอบ ชอบเธอ

ให้รู้ว่Amา ทุก ทุกที ที่เธอFเห็นกัน G

เป็นตัวฉันCที่พยายาม

ทำตัวG/Bให้เราพบกัน และหวังAmเอาไว้สักวัน

เราFจะไม่ใช่แค่ผ่านGกันไป


เธอคงเคยเห็นCฉัน ผ่าน ผ่านตา

ให้รู้ว่G/Bา ชอบ ชอบเธอ

ให้รู้ว่Amา ทุก ทุกที ที่เธอFเห็นกัน G

เป็นตัวฉันCที่พยายาม

ทำตัวG/Bให้เราพบกัน และหวังAmเอาไว้สักวัน

เราFจะไม่ใช่แค่ผ่านGกันไป

INSTRU : C| G/B  |Am|FG ( 2 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด