คอร์ดเพลง สิ่งที่เธอฝากไว้ (The Maze)
Safeplanet

คอร์ดเพลง สิ่งที่เธอฝากไว้ (The Maze) - SafeplanetAdvertisements


คอร์ดเพลง สิ่งที่เธอฝากไว้ (The Maze)

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ C#)

INTRO : Am ( 8 Times )

วิ่งAmวนอยู่ภายในใจ

กับสิ่งที่มันไม่เหมือนFวันก่อน

ทบAmทวนเรื่องราวที่ค้างคา

ภาพความจริงที่ยังFคอยหลอกหลอน

วกAmวนอยู่กับตัวเอง

จะไปที่ใดไม่รู้ทFางออก (ไม่รู้ ไม่รู้เลย)

หลงAmไปกับกาลเวลา

สิ่งที่มันไม่ย้อนFคืนกลับมา       G


ฉันFเคยขอ Cให้ลืมG/Bได้ไหม

เพรFาะฉันยังคงAm ทุรนGทุราย

ต้อFงใช้เวลาCเนิ่นนาG/Bนเท่าไร Dm       G


เพราCะสิ่งที่เธอฝากG/Bไว้

ยัAmงคงลึกยัGงอยู่ข้างใน C

ฉันยกให้เธอฝากG/Bใจ

แลAmะดูคล้ายFจะไม่เปลี่ยนไป..  Am


หลงAmทางอยู่ภายในใจ

ไม่ต่างอะไรกับเขาFวงกต

ฉันAmเดินอยู่เพียงลำพัง

ในความทรงจำที่มีเFธออยู่       G

แลFะฉันเคยขอC ให้ลืมG/Bได้ไหม

เพรFาะฉันยังคงAm ทุรนGทุราย

ต้อFงใช้เวลาCเนิ่นนาG/Bนเท่าไร Dm       G


เพราCะสิ่งที่เธอฝากG/Bไว้

ยัAmงคงลึกยัFงอยู่ข้างใน C

ฉันยกให้เธอฝากG/Bใจ

แลAmะดูคล้ายGจะไม่เปลี่ยนไป


ลอCงคิดที่จะเปลี่ยนG/Bใจ

ยังAmคงเหมือนFมันไม่ไปไหน

ควาDmมรักที่ไม่จางEmหาย

คือFสิ่งเดียวGที่ฉันเก็บไว้

INSTRU : Am ( 4 Times )

F|CG/B  |F|AmG

F|CG/B  |Dm|G

และFฉันเคยขอCให้ลืมG/Bได้ไหม

เพรFาะฉันยังคงAm ทุรนGทุราย

ต้อFงใช้เวลาCเนิ่นนานG/Bเท่าไร  Dm

ก็ไม่มีคGวามหมาย..


เพราCะสิ่งที่เธอฝากG/Bไว้

ยัAmงคงลึกยัFงอยู่ข้างใน C

ฉันยกให้เธอฝากG/Bใจ

แลAmะดูคล้ายFจะไม่เปลี่ยนไป Am

ลองคิดที่จะเปลี่ยนGใจ

ยังFคงเหมือนGมันไม่ไปไหน

ควาDmมรักที่ไม่จางEmหาย

คือFสิ่งเดียวGที่ฉันเก็บไว้

INSTRU : C|G/B |Am|F

C|G/B |Am|F

( 2 Times )

 

คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ