คอร์ดเพลง คุยเล่นๆ

INTRO : F|C|Dm|Bb

ห้ามใจบ่Fได้จักเทื่อ คิดไกลCเกินความเป็นจริง

ทั้งที่ฮู้ว่Bbาทุกสิ่ง ยังCบ่ไปฮอดไส

ทักหาFคุยกันสุมื้อ คุยCแล้วจั่งได๋

สิ่งDmที่เป็น กับสิ่งCที่คิด ยืนBbอยู่คนละฝั่ง


หวังว่าFสิดีกว่านี้ แต่กะยังCบ่มีหยังเลย

หวังว่าBbสิเป็นคนคุ้นเคย หวังว่าCเขาสิคิดคือเฮา

ย้อนคำว่าFคิดฮอดอยู่เด้ กะเลยเทหัCวใจให้เขา

ทักมาDmตอบไป ทุกแลงCเซ้า บางมื้อBbแชทจนดึกดื่น


คือจั่งDmสิสำคัญ คือจั่งCสิได้ใจ

แล้วไผสิBbฮู้ ว่าสุดท้าย เขาคุยCกับเฮาเล่นๆ


กะเป็นแค่แชทFคุยคั่นเวลาC

ยามบ่มีไผมDmาเว้าจานำ C

กะเขาบ่ได้จBbริงจังหยังซ้ำ

แต่เป็นเฮาเองCที่สำคัญเจ้าของ

บ่แปลกดอกหนาFยามพ้อหน้ากันC

พยายามสบตาDmเขายังบ่มองC

ใช้แต่ใจบ่Bbใช้สมอง คิดเอาC

ว่าหยังเป็นหยัง เขายังคุยกับเฮาเล่นF

INSTRU : FC|DmC|Bb|C

หวังว่าFสิดีกว่านี้ แต่ก็ยังCบ่มีหยังเลย

หวังว่าBbเป็นคนคุ้นเคย หวังว่าCเขาสิคิดคือเฮา

ย้อนคำว่าFคิดฮอดอยู่เด้ กะเลยเทหัCวใจให้เขา

ทักมาDmตอบไป ทุกแลงCเซ้า

บางมื้อBbแชทจนดึกดื่น โฮ้ว.. โฮวC..

INSTRU : BbC|Dm|Bb|C

คือจั่งDmสิสำคัญ คือจั่งCสิได้ใจ

แล้วไผสิBbฮู้ ว่าสุดท้าย เขาคุยCกับเฮาเล่นๆ


กะเป็นแค่แชทFคุยคั่นเวลาC

ยามบ่มีไผมDmาเว้าจานำ C

กะเขาบ่ได้จBbริงจังหยังซ้ำ

แต่เป็นเฮาเองCที่สำคัญเจ้าของ

บ่แปลกดอกหนาFยามพ้อหน้ากันC

พยายามสบตาDmเขายังบ่มองC

ใช้แต่ใจบ่Bbใช้สมอง..       C


เฮาเป็นแค่แชทFคุยคั่นเวลาC

ยามบ่มีไผมDmาเว้าจานำ C

กะเขาบ่ได้จBbริงจังหยังซ้ำ

แต่เป็นเฮาเองCที่สำคัญเจ้าของ

บ่แปลกดอกหนาFยามพ้อหน้ากันC

พยายามสบตาDmเขายังบ่มองC

ใช้แต่ใจบ่Bbใช้สมอง คิดเอาC

ว่าหยังเป็นหยัง เขาจั่งคุยกับเฮาเล่นๆ

INSTRU : F|C|Dm|Bb|F