คอร์ดเพลง บักขี้ไห้

ฟังF#mเพลงช้ากะเจ็บ ฟังEเพลงเร็วกะเหงา

ฟังเพลงDอกหักแฮงเศร้า แล้วนั่งAไห้

สินอนF#mกะคิดฮอดเขา ผุสาวเก่าEที่ถิ่มเฮาไป

ลืมDบ่ได้ หน่าEยเจ้าของแAฮง


บักขี้ไห้ Dหมู่ตั้งฉายา E

บทเจ้าน้ำตาC#m ปานนักแสดงF#m

บ่แEม่นอ้ายทำท่าD

บ่แม่นอ้ายเสแEสร้ง แต่มันเจ็บอิหลี..A


อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่..D หล่าคำEแพง

อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแฮC#mง ย้อนมันC#เหลือใจ..F#m

อยู่สื่Eอ ๆ กะไห้ Dอยู่ ๆ กะน้ำตาไหลE

ย้อนหลับตาไปกะเห็นA.. หน้าเจ้าC#

อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่..D อีนางเEอย

หัวใจอ้ายมันกะเลC#mย มีฮอยเจ็บC#ที่พร้อมเF#mศร้า

แค่ความEคิดฮอดมาต้อยD หัวใจเบา E

น้ำตากะน้อยญามAญาง..

INSTRU : D|E| C#m  | F#m  E

D|E|A|A

บักขี้ไห้ Dหมู่ตั้งฉายา E

บทเจ้าน้ำตาC#m ปานนักแสดงF#m

บ่แEม่นอ้ายทำท่าD

บ่แม่นอ้ายเสแEสร้ง แต่มันเจ็บอิหลี..A


อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่..D หล่าคำEแพง

อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแฮC#mง ย้อนมันC#เหลือใจ..F#m

อยู่สื่Eอ ๆ กะไห้ Dอยู่ ๆ กะน้ำตาไหลE

ย้อนหลับตาไปกะเห็นA.. หน้าเจ้าC#

อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่..D อีนางเEอย

หัวใจอ้ายมันกะเลC#mย มีฮอยเจ็บC#ที่พร้อมเF#mศร้า

แค่ความEคิดฮอดมาต้อยD หัวใจเบา E

น้ำตากะน้อยญามAญาง..


อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่..D หล่าคำEแพง

อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแฮC#mง ย้อนมันC#เหลือใจ..F#m

อยู่สื่Eอ ๆ กะไห้ Dอยู่ ๆ กะน้ำตาไหลE

ย้อนหลับตาไปกะเห็นA.. หน้าเจ้าC#

อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่..D อีนางเEอย

หัวใจอ้ายมันกะเลC#mย มีฮอยเจ็บC#ที่พร้อมเF#mศร้า

แค่ความEคิดฮอดมาต้อยD หัวใจเบา E

น้ำตากะน้อยญามAญาง..