คอร์ดเพลง ซานเล้าบันเทิงศิลป์

INTRO : F#m  | F#m  | Bm

Bm|Bm|A|Bm

Bm|Em|F#m |Bm|Bm

พอแต่ตื่นเช้าBm ต้องไปที่ซานเล้า

เตรียมตัวหย่าวAกับเวทียิ่งใหญ่Bm

เครื่องเสียงบ่ต้องBmเอาปากฮ้องกะได้ Em

ไฟสีส่องแสงBmเอาหม้อแบตแยงกะได้ Em

แด๊นเซอร์กะหลายF#m มีตั้งแต่ปอเด็กเล็ก


จักร้องเพลงหยังBm ไผฟังกะบ่เข้าใจ

หล่วยหล่าย.. หล่วยหล่ายEm..

หล่วยหล่าย หล่วยหล่าย หลายล่องBm

แด๊นเซอร์กะเต้นBmข้องแต่ขานักร้องEm

นักร้องกะเต้นBmข้องแต่ขาเจ้าของEm

เด็ดใบไม้ใบตองF#m มาแจกแทนติ๊บ

ติ๊บ ๆ ติ๊บ ๆ ติ๊บ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ


ซานเล้าบันเทิงศิลGป์ ซานเล้าAบันเทิงศิลBmป์

กำฮอดขี้ดินA หว่านแทนสโม๊กD

ซานเล้าบันเทิงศิลGป์ ซานเล้าAบันเทิงศิลป์Bm

ผู้สาวดีดพิณA ผู้บ่าวตีกลองโป๊ก D

บ่จ้างกะไป Emขนมห่อใหญ่มาล้อBm

ไปเบิดวงโลดเนาะA เนาะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ว่าแต่ได้กิF#mน ขนม  Bm


ซานเล้าบันเทิงศิลGป์ ซานเล้าAบันเทิงศิลBmป์

กำฮอดขี้ดินA หว่านแทนสโม๊กD

ซานเล้าบันเทิงศิลGป์ ซานเล้าAบันเทิงศิลป์Bm

ผู้สาวดีดพิณA ผู้บ่าวตีกลองโป๊ก D

บ่จ้างกะไป Emขนมห่อใหญ่มาล้อBm

ไปเบิดวงโลดเนาะA เนาะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ว่าแต่ได้กิF#mน ขนม  Bm

 

INSTRU : Bm|Bm|Em|Em

F#m  | F#m  Bm|Bm

Bm|Bm|A|Bm

Bm|Em| F#m  | Bm|Bm

พอแต่ตื่นเช้าBm ต้องไปที่ซานเล้า

เตรียมตัวหย่าวAกับเวทียิ่งใหญ่Bm

เครื่องเสียงบ่ต้องBmเอาปากฮ้องกะได้ Em

ไฟสีส่องแสงBmเอาหม้อแบตแยงกะได้ Em

แด๊นเซอร์กะหลายF#m มีตั้งแต่ปอเด็กเล็ก


จักร้องเพลงหยังBm ไผฟังกะบ่เข้าใจ

หล่วยหล่าย.. หล่วยหล่ายEm..

หล่วยหล่าย หล่วยหล่าย หลายล่องBm

แด๊นเซอร์กะเต้นBmข้องแต่ขานักร้องEm

นักร้องกะเต้นBmข้องแต่ขาเจ้าของEm

เด็ดใบไม้ใบตองF#m มาแจกแทนติ๊บ

ติ๊บ ๆ ติ๊บ ๆ ติ๊บ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ


ซานเล้าบันเทิงศิลGป์ ซานเล้าAบันเทิงศิลBmป์

กำฮอดขี้ดินA หว่านแทนสโม๊กD

ซานเล้าบันเทิงศิลGป์ ซานเล้าAบันเทิงศิลป์Bm

ผู้สาวดีดพิณA ผู้บ่าวตีกลองโป๊ก D

บ่จ้างกะไป Emขนมห่อใหญ่มาล้อBm

ไปเบิดวงโลดเนาะA เนาะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ว่าแต่ได้กิF#mน ขนม Bm


ซานเล้าบันเทิงศิลGป์ ซานเล้าAบันเทิงศิลBmป์

กำฮอดขี้ดินA หว่านแทนสโม๊กD

ซานเล้าบันเทิงศิลGป์ ซานเล้าAบันเทิงศิลป์Bm

ผู้สาวดีดพิณA ผู้บ่าวตีกลองโป๊ก D

บ่จ้างกะไป Emขนมห่อใหญ่มาล้อBm

ไปเบิดวงโลดเนาะA เนาะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ว่าแต่ได้กิF#mน ขนม  Bm

INSTRU : Bm|Bm|A|Bm

Bm|Em| F#m  | Bm

F#m  | F#m  | Bm