คอร์ดเพลง โดดดิด่ง
BNK48

คอร์ดเพลง โดดดิด่ง - BNK48คอร์ดเพลง โดดดิด่ง

INTRO : Bm|G|A|Bm

เอิ้นอีหยังGบ่ฮู้ แต่จังหว่ะDถืกใจ

ซวนกันไปแEmมะสู..  สิAยืนอยู่เฮ็ดอีหยังBm


ชาBmดีดาดีดาดีดา ดีดาGดีดาดีดาดีดา

ดีดาAดีดาดีดาดีดา ดีด่าD.. ด๋าA/C#.. ดา..  Bm

ชาAดีดาดีดา ด้า.. ชาดีดา ดีดา

ชาF#mดีดาดีดา ด้า.. ดDา.. ด๋A/C#า.. ดา..Bm.       A


ยามBmมีบุญมีงาน

พี่น้องพากันแตกอยู่ถ่วนถ่วน

พากันไปฟ้อนGไปฮ่อนไปม่วน

พากันมาลุมD.. ตุ้มA/C#.. โฮม..  Bm


จั๊กBmจังหว่ะอีหยัง

บ่ค่อยคุ้นเคยกับหมู่ข่อยเลย

สะกิดจังหว่ะGในใจเฮาเสย

จนเหมิ่ดความเหงาD.. เศร้าA/C#.. ระทม..  Bm


แดดAสิฮ้อนป่านได๋ บ่มีผู้ได๋สิแล่นเข้าห่ม

แฮ่งระดมF#mหมู่พวกมาม่วนกุ้มทีบBm

ฟ้อนAใส่เสียงเครื่องสาย ลายม่วนF#mม่วนม่วน

กวั้กมือซวนEm กันอยู่ไAหว่ไหว่  Bm

เอิ้นAอีหยังบ่ฮู้แต่จังหว่ะDถืกใจ

ซวนกันไปแEmมะสู..  สิAยืนอยู่เฮ็ดอีหยังBm


จังหว่ะมันห้าวBm จ้าวม่วนเอาพอโล G

มีฮอดโอ้ละน้อD บ่เข้าใจฮอดความหมายA

แต่ถึกใจซุมตะเฮาBm ความหมองเศร้าจนบ่เหลือG

แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้นA เป็นจังหวะ


โดดดิด่งBm.. โดดดิด่งG..

โดดดิด่งD โดดิโดดิโดดิโด่ E

โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่งBm

โดดดิด่งBm.. โดดดิด่งG..

โดดดิด่ง D โดดิโดดิโดดิโด่ E

โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโด่ดดิด่งBm

โดดดิด่งEm โดดิโดดิAโดดดิด่ง Bm

จนว่าหลงGส่น ฟ้อนใส่ลAายพิณโดดดิด่งBm


ชาBmดีดาดีดาดีดา ดีดาGดีดาดีดาดีดา

ดีดาAดีดาดีดาดีดา ดีด่าD.. ด๋าA/C#.. ดา..  Bm

ชาAดีดาดีดา ด้า.. ชาดีดา ดีดา

ชาF#mดีดาดีดา ด้า.. ดDา.. ด๋A/C#า.. ดา..Bm.       A


ยามBmมีบุญมีงาน

ไทบ้านพากันมาตุ้มมาโฮม

มาซ่อยเหลือกันGทั้งพระทั้งโยม

ระดมกันมาD.. เอาA/C#.. บุญ..  Bm


มีแBmต่ความม่วนชื่น

น้ำใจไทบ้านเอื้อเฟื้อเกื้อกูล

เห็นแต่รอยยิ้มGคนมาเอาบุญ

ฟ้อนกันจนมุ่นD.. อุ้ยA/C#.. ปุ้ย..  Bm


ฟ้อนAใส่เสียงเครื่องสาย ลายม่วนF#mม่วนม่วน

กวั้กมือซวนEm กันอยู่ไAหว่ไหว่ Bm

เอิ้นAอีหยังบ่ฮู้แต่จังหว่ะDถืกใจ

ซวนกันไปแEmมะสู..  สิAยืนอยู่เฮ็ดอีหยังBm


จังหว่ะมันห้าวBm จ้าวม่วนเอาพอโล G

มีฮอดโอ้ละน้อD บ่เข้าใจฮอดความหมายA

แต่ถึกใจซุมตะเฮาBm ความหมองเศร้าจนบ่เหลือG

แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้นA เป็นจังหวะ


โดดดิด่งBm.. โดดดิด่งG..

โดดดิด่งD โดดิโดดิโดดิโด่ E

โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่งBm

โดดดิด่งEm โดดิโดดิAโดดดิด่ง Bm

จนว่าหลงGส่น ฟ้อนใส่ลAายพิณโดดดิด่งBm


จังหว่ะมันห้าวBm จ้าวม่วนเอาพอโล G

มีฮอดโอ้ละน้อD บ่เข้าใจฮอดความหมายA

แต่ถึกใจซุมตะเฮาBm ความหมองเศร้าจนบ่เหลือG

แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้นA เป็นจังหวะ


โดดดิด่งBm.. โดดดิด่งG..

โดดดิด่งD โดดิโดดิโดดิโด่ E

โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่งBm

โดดดิด่งBm.. โดดดิด่งG..

โดดดิด่งD โดดิโดดิโดดิโด่ E

โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่งBm

โดดดิด่งEm โดดิโดดิAโดดดิด่ง Bm

จนว่าหลงGส่น ฟ้อนใส่ลAายพิณโดดดิด่งBm

จนว่าหลงGส่น ฟ้อนใส่ลAายพิณโดดดิด่งBm


ชาBmดีดาดีดาดีดา ดีดาGดีดาดีดาดีดา

ดีดาAดีดาดีดาดีดา ดีด่าD.. ด๋าA/C#.. ดา..  Bm

ชาAดีดาดีดา ด้า.. ชาดีดา ดีดา

ชาF#mดีดาดีดา ด้า.. ดDา.. ด๋A/C#า.. ดา..Bm.       A

INSTRU : Bm ( 12 Times )คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด