คอร์ดเพลง ก่นร่อง
ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง ก่นร่อง - ตั๊กแตน ชลดา


คอร์ดเพลง ก่นร่อง

INTRO : Dm|C|Bb|A ( 2 Times )

ตั้งแต่ Dmละพ้ออ้ายมื้อนั้น

น้องนี้อยากCสิไปเป็นดอง

อยากสิไปเBbป็นเจ้าของ

ของอ้ายA น้องมักแฮ๊งแฮง


เฮ็ดจั่งใด Dmจั่งสิได้ฮักกัน

ได้มีความCสัมพันธ์ยามแลง

อยากไห่ไถ Bbนาท่งน้อยคำแพงเด้น้อA


แม่บอกDm คันอยากเป็นลูกเขย

ให้ลุกBbมาหาอยู่บ้านก่อนสาย

ให้เตรียมCบักจกมานำเด้ออ้าย

น้องสิพAาไป..


ไปก่นร่องDm ก่นร่องก่น ไปก่นร่องBb ก่นร่องก่น

ไปก่นร่องF.. ไปก่นร่องA..

ไปก่นร่องDm ก่นร่องก่น ไปก่นร่องBb ก่นร่องก่น

ไปก่นร่องF.. ไปก่นร่องA..


ร่องน้ำBbบ้านน้องมันตันC

ให้อ้ายมาดัน Aๆ ๆ ร่องให้ Dm

แม่น้องบอกหยังBb อ้ายกะเฮ็ดให้เสร็จไป  C

เผื่อเฮา สิได้ Bbสิได้ สิได้ สิได้ ฮักกันA..

INSTRU : Bb|C|Am|Dm ( 2 Times )

แม่บอกDm คันอยากเป็นลูกเขย

ให้ลุกBbมาหาอยู่บ้านก่อนสาย

ให้เตรียมCบักจกมานำเด้ออ้าย

น้องสิพAาไป..


ไปก่นร่องDm ก่นร่องก่น ไปก่นร่องBb ก่นร่องก่น

ไปก่นร่องF.. ไปก่นร่องA..

ไปก่นร่องDm ก่นร่องก่น ไปก่นร่องBb ก่นร่องก่น

ไปก่นร่องF.. ไปก่นร่องA..


ร่องน้ำBbบ้านน้องมันตันC

ให้อ้ายมาดัน Aๆ ๆ ร่องให้ Dm

แม่น้องบอกหยังBb อ้ายกะเฮ็ดให้เสร็จไป C

เผื่อเฮา สิได้ Bbสิได้ สิได้ สิได้ ฮักกันA..

INSTRU : Dm

ไปก่นร่องDm ก่นร่องก่น ไปก่นร่องBb ก่นร่องก่น

ไปก่นร่องF.. ไปก่นร่องA..

ไปก่นร่องDm ก่นร่องก่น ไปก่นร่องBb ก่นร่องก่น

ไปก่นร่องF.. ไปก่นร่องA..

ไปก่นร่อง.. ไปก่Dmนร่อง..

INSTRU : Bb|C|Am|Dm

Bb|C|Am|AmC|Dm|Dm