คอร์ดเพลง WEREWOLF
Atom ชนกันต์

คอร์ดเพลง WEREWOLF - Atom ชนกันต์


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

WEREWOLF

Original Key

ไม่Ebmaj7รู้.. ไม่สน.. ใครเขาถามDm7ถึงเธออย่างไร

ไม่คิดถึงไม่เคยใส่ใจGm7          F

จบแล้วEbmaj7.. ไม่เหลือ

ไม่เคยมีอDm7าการอะไร ไม่เคยGm7


ถ้าเป็นกลางวัน ไม่มีปัญหาEbmaj7

ฉันแข็งแรงดีไม่เคยต้องการ

ทั้งนั้นDm7.. ให้ใครดูแล Gm7

แต่พอพระจันทFร์ปรากฏขึ้นมาEbmaj7

เหมือนฉันกลายเป็นอีกคน

ที่รอเธออยู่..Cm7 ตรงนี้ตลอดมาF


Ooh AwoBbmaj7o..

ใจฉันยังร้องเรียกเธอดังหมาป่าGm7

แค่เห็นFmพระจันทร์ที่อยู่Bbบนฟ้า Ebmaj7

ยิ่งดึก ใจฉันDm7ยิ่งเจ็บ

ทุกคืนCm7ฉันร้องเรียกเธอEbm6 ไม่อาจหลับตา

INSTRU : Bbmaj7          | Ebm6

ที่รัEbmaj7ก.. ฉันรู้ ฉันเข้าใจที่Dm7เธอต้องไป

ไม่เคยโทษGm7ไม่โกรธอะไร       F

แต่รักEbmaj7.. ที่เหลือ

ในหัวใจต้Dm7องทำอย่างไร ไม่รู้  Gm7

ถ้าเป็นกลางวัน ไม่มีปัญหาEbmaj7

ฉันแข็งแรงดีไม่เคยต้องการ

ทั้งนั้นDm7.. ให้ใครดูแล Gm7

แต่พอพระจันทFร์ปรากฏขึ้นมาEbmaj7

เหมือนฉันกลายเป็นอีกคน

ที่รอเธออยู่..Cm7 ตรงนี้ตลอดมาF


Ooh AwoBbmaj7o..

ใจฉันยังร้องเรียกเธอดังหมาป่าGm7

แค่เห็นFmพระจันทร์ที่อยู่Bbบนฟ้า Ebmaj7

ยิ่งดึก ใจฉันDm7ยิ่งเจ็บ

ทุกคืนCm7ฉันร้องเรียกเธอEbm6 ไม่อาจหลับตา

INSTRU : Ebmaj7       | Dm7  |Eb |Dm7  G7

Cm7  | Dm7  | Ebmaj7       | F

Ooh AwoBbmaj7o..

ใจฉันยังร้องเรียกเธอดังหมาป่าGm7

แค่เห็นFmพระจันทร์ที่อยู่บBbนฟ้า Ebmaj7

ยิ่งดึก ใจฉันDm7ยิ่งเจ็บ

ทุกคืนCm7ฉันร้องเรียกเธอEbm6..


Ooh AwoBbmaj7o..

ใจฉันยังร้องเรียกเธอดังหมาป่าGm7

แค่เห็นFmพระจันทร์ที่อยู่บBbนฟ้า Ebmaj7

ยิ่งดึก ใจฉันDm7ยิ่งเจ็บ

ทุกคืนCm7ฉันร้องเรียกเธอEbm6 ไม่อาจหลับตา

INSTRU : Bbmaj7       | Ebm6       | Bbmaj7

 


คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564