คอร์ดเพลง ดนตรีกาล COCKTAIL ft. ทฤษฎี ณ พัทลุง

คอร์ดเพลง
ดนตรีกาล COCKTAIL ft. ทฤษฎี ณ พัทลุง

คอร์ดเพลง ดนตรีกาล จากศิลปิน COCKTAIL เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ดนตรีกาล


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : DmC| G/B  |DmC|G/B

DmC| G/B  Bb|BbA

ก่อนDmนั้นเมื่อครั้งCฉันเยาว์วัย G/B

ฉันDmเคยได้รู้ CความนัG/B

ว่าหัวDm.. ใจ Cหากคนไร้G/Bดนตรีกาล Bb

ในสันดานเป็นคนชอบกลA


จากDmนั้นฉันจึงCได้เข้าใจ  G/B

ดนตรีปDmระโลมโลกCไว้อย่างไG/B

กล่อมหัวDm.. ใจ Cให้คนหาG/Bยจากทุกข์โศกBb

ขับกล่อมโลกให้หลับไหลด้วยนิทราA

INSTRU : DmC| G/B  Bb

DmC| G/B  Bb

DmC| G/B  Bb|Bb|A

ยามเพลงDm.. ดังC.. ใจ.G/B. ฉันยินดี  Bb

เหมือDmน.. มี.. Cมนต์สะกดG/Bให้ฟัง       Bb

ทุกDmข์.. ใด CสลายG/Bหมดสิ้นพลันBb

ด้วยเวทBbมนตร์ แห่งดนCตรีกาล Dm

INSTRU : Dm|C|G/B |Bb

DmC|G/B Bb ( 3 Times )

DmC|A

จวบDmจนถึงวันC ที่เวลาG/Bเลยล่วงไป Bb

จิตวิญญาณDmพลันหายไกลC

เสียงดนตรีG/Bไปอยู่ไหน Bb

ราวกับดนDmตรีตาย CจิตวิญญาณG/Bพลันสลาย

ไม่มีแล้วDm จากนี้ Cไม่มี G/Bดนตรีอีกต่อไป

INSTRU : Dm ( 8 Times )

กลับDmมาเถิดดนตรี กลับCมาเถิดดนตรี

กลับG/Bมาเถอะมาร่ำมาร้องเพลงกัน

กลับDmมาเถิดดนตรี กลับCมาเถิดดนตรี

กลับG/Bมาเถอะให้เราได้ร่ายรำกัน

กลับDmมาเถิดดนตรี กลับCมาเถิดดนตรี

กลับG/Bมาเถอะมาร่ำมาร้องเพลงกัน

กลับDmมาเถิดดนตรี กลับCมาเถิดดนตรี

กลับG/Bมาเถอะให้เราได้ร่ายรำกัน

INSTRU : Dm|C| G/B  |Bb

Dm|C| G/B  |Bb

A|A|A|A|A

F|C|Bb|F|F|C|Bb|F

F|C|BbC|F

จะกู่จะร้องFอย่างเสรี ไม่มีผู้ใดมCาขัดขวาง

ให้เสียงดนตรีBbนำหนทาง หัวใจ F       C/E

จะสุขจะทุกDmข์จะร้องรำ จะเริงระบำCรอบกองไฟ

ให้เสียงดนตรีBbพาหัวใจไCด้เบิกบานF

จะขีดจะเขียนFเล่าเรื่องราว ให้คนรุ่นเยาCว์ได้เรียนรู้

ว่าครั้งหนึ่งเราBbเคยเป็นอยู่ เช่นไร F       C/E

ให้ทุกบทเพลงDmที่เร่งดัง เหมือนเสียงระฆังCสว่างใส

ให้ทุกความเศร้าBbในจิตใจไCด้ผ่อนคลายF


จะกู่จะร้องFอย่างเสรี ไม่มีผู้ใดมCาขัดขวาง

ให้เสียงดนตรีอBbยู่ท่ามกลางฝูงชนF       C/E

ทุกความผิดพลั้งDmที่ฉันทำ ทุกกรรมที่ฉันCเคยก่อไว้

ให้เสียงดนตรีBbชำระใจ Cให้เบิกบานF

INSTRU : F|C|Bb|FC/E

Dm|C|BbC|F

F|F|C#C#|Dm|Dm

มาร้องDm.. เพลงC.. ให้มันG/Bก้องดัง Bb

แม้Dm.. ในวัCนที่ฉันG/Bทุกข์ทน       Bb

เพราะใจ.Dm. คนC มืดมนG/Bสักเท่าไร Bb

ให้ดนBbตรี ชำระCล้างวิญญาณDm

ให้ดนBbตรี ชำระCล้าง วิญญาณDm

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

คอร์ดเพลง ดนตรีกาล ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

YouTube video
cocktail แรงเสียดทาน

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

A LOSOtrilogy

COCKTAIL

ไม่เป็นรอง COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567