คอร์ดเพลง ความทุกข์มันกลัวรอยยิ้ม

ในวันที่ความทุกข์Dมาเยือน

บางทีแค่ทำเหมือนF#mไม่เท่าไหร่

มันทำให้ความทุกข์Bm ในหัวใจ A

กลับดูน้องลงG