คอร์ดเพลง แสนสุข
Atom ชนกันต์

คอร์ดเพลง แสนสุข - Atom ชนกันต์คอร์ดเพลง แสนสุข

ช่วงเวลาแสนEสุข ที่เธอมอบให้ฉัD

ฉันไม่ควรได้รับC#mมัน ฉันไม่ควรได้เจอAmเรื่องดี

ขนาดนั้นE ช่วงเวลาแสนDสุข

ที่เธอมีให้กัC#mน เก็บไว้ใAmห้คนที่คู่ควร


อย่าEโกรธฉันเลยที่ฉันDเลือกจากเธอมา

ในวัAนเวลาที่เธอAmต้องการฉัน

กว่าใครE อย่าเกลียดฉันเลย

ที่ฉันDปล่อยเธอทิ้งไว้ Aให้ทรมานAm


เมื่อฉันF#m.. ไม่ได้ดีอย่างนั้นG#m..

ไม่อาจตอบแทนให้เธอAอย่างที่เธอต้องการAm


ช่วงเวลาแสนEสุขที่ เธอมอบให้ฉัD

ฉันไม่ควรได้รับC#mมัน ฉันไม่ควรได้เจอAmเรื่องดี

ขนาดนั้นE ช่วงเวลาแสนDสุข

ที่เธอมีให้กัC#mน เก็บไว้ใAmห้คนที่คู่ควร

INSTRU : E|D| C#m  |Am

ไม่อEาจเป็นคนที่พร้อมDอย่างเธอ

หวังAไว้ ฉันเองก็อยากAmเป็น


แต่ฉันF#m.. ไม่ได้ดีอย่างนั้นG#m..

ไม่อาจตอบแทนให้เธอAอย่างที่เธอต้องการAm


ช่วงเวลาแสนEสุข ที่เธอมอบให้ฉัD

ฉันไม่ควรได้รับC#mมัน ฉันไม่ควรได้เจอAmเรื่องดี

ขนาดนั้นE ช่วงเวลาแสนDสุข

ที่เธอมีให้กัC#mน เก็บไว้ใAmห้คนที่คู่ควร

INSTRU : E|D| C#m  |Am ( 2 Times )

ช่วงเวลาแสนEสุข ที่เธอมอบให้ฉัD

ฉันไม่ควรได้รับC#mมัน ฉันไม่ควรได้เจอAmเรื่องดี

ขนาดนั้นE ช่วงเวลาแสนDสุข

ที่เธอมีให้กัC#mน เก็บไว้ใAmห้คนที่คู่ควร


ช่วงเวลาแสนEสุข ที่เธอมอบให้ฉัD

ฉันไม่ควรได้รับC#mมัน ฉันไม่ควรได้เจอAmเรื่องดี

ขนาดนั้นE ช่วงเวลาแสนDสุข

ที่เธอมีให้กัC#mน เก็บไว้ใAmห้คนที่คู่ควร  E


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด