คอร์ดเพลง ฟ้าส่งฉันมา
Palmy

คอร์ดเพลง ฟ้าส่งฉันมา - Palmyคอร์ดเพลง ฟ้าส่งฉันมา

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : G|Bm|Em|D

G|Bm|Am|CmD ( 2 Times )

เธอGเป็นคนเดิมคนเดียวที่แสนBmดี

เป็นAmใครบางคนที่คอยคิดถึงDกัน

เธอGเห็นว่าฉันเป็นคนที่สำBmคัญ

จะกี่คืนAmจะกี่วันยังห่วงใยกัDนเสมอ


* เธอCเป็นแรงใจให้กับฉัน

ในคBmวามเป็นจริงและความฝัน

ฉันAmรู้ว่าฉันจะยังมีเธอD


** ฟ้าGคงส่งให้ฉันBmมาเกิด ให้พบAmเธอ       Cm        D

ฟ้าGกำหนดเส้นทางBmเส้นหนึ่ง

ให้เราAmได้เจอ ให้เCmรารักกันD


คงGมีบางวันที่ฉันอาจละเBmลย

เป็นAmความเคยชินที่ดูเฉยDๆไป

คงมีGบางทีที่เธออาจน้อยBmใจ

แต่ไม่เคยAmจะมีใครแทนที่เธอDในใจฉัน


ไม่มีCอะไรที่ขาดหาย ไม่มีBmอะไรจะน้อยลง

ก็คAmงจะมีแต่เธอเท่านั้นD

( ซ้ำ ** )

INSTRU : G|Bm|Am|CmD ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** )

ฟ้าGคงส่งให้ฉันBmมาเกิด      Amให้พบCm เธอD

ฟ้าGกำหนดเส้นทางBmเส้นหนึ่ง      Am      ให้เCmรารักกันD


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด