คอร์ดเพลง การเดินทาง
แสตมป์ STAMP ,The TOYS ,Pango

คอร์ดเพลง การเดินทาง - แสตมป์ STAMP


(Life Crossover Trip Version)

Original Key

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


คอร์ดเพลง การเดินทาง จากศิลปิน แสตมป์ STAMP เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

การเดินทาง

Original Key

INSTRU : A|E|F#m  |D

A|E|F#m  A|D

บทความAที่ฉันได้เขียน มาจากบทเรียนEที่เธอเคยเรียน

วาจาF#mที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมEณ์ที่เธอผ่านเจอ


* เพียงBmการเดินทาง เพียงหนึ่งC#mสัปดาห์

หนึ่งเดือนD หนึ่งปี มันมีคEวามหมาย

ทำBmให้เติบโต เรียนรู้เC#mข้าใจได้มากกว่าE


** การเดินทางAของฉันและเธอ คือการEเรียนรู้

การเรียนรู้ขF#mองเราสองคน คือความDเข้าใจ

เธอเข้าใจแAละฉันเข้าใจก็ทำEให้เรามั่นใจF#m          A       D

การเดินทางAของฉันและเธอ คือการEเรียนรู้

การเรียนรู้ขF#mองเราสองคน คือความDเข้าใจ

เธอเข้าใจแAละฉันเข้าใจก็ทำEให้เรามั่นใจF#m          A       D

ในสิ่งนั้น

INSTRU : A|E|F#m  |D

A|E|F#m  A|D

สิ่งAที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมEต่อการก้าวเดิน

เรื่องราวF#mที่เราเผชิญ อยู่ที่เราEเข้าใจมันไหม

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : A|E|F#m  |D

A|E|F#m  A|D

การเดินทางAของฉันและเธอ คือการEเรียนรู้

การเรียนรู้ขF#mองเราสองคน คือความDเข้าใจ

เธอเข้าใจแAละฉันเข้าใจก็ทำEให้เรามั่นใจF#m          A       D

INSTRU : A|E|F#m  |D

A|E|F#m  A|Dสำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงการเดินทาง

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸