คอร์ดเพลง ไร้ความหมาย
PAPER PLANES

คอร์ดเพลง ไร้ความหมาย - PAPER PLANESAdvertisements


คอร์ดเพลง ไร้ความหมาย

ก็คนมันไม่รักDm แม้พยายามCแค่ไหน Bb

พยาGmยามเท่าไร F มันก็Bbไม่พอ

กับคนที่เธอรักDm เค้าไม่ต้องทำCอะไร  Bb

เธอก็รักGmเค้าจนหมดใจ  F

ต่อให้ตัวเค้าBbจะเป็นอย่างไร

INSTRU : GmF|Bb|GmF|Bb

( 2 Times )

ก็เคยคิดว่าหัวDmใจ       CมอบBbให้ใครเค้าไป

ก็ต้องได้หัวGmใจ       FกลับมBb

ก็ให้เธอไปแล้วDmใจ       Cแล้วBbทำไมยังคงมีเพียง

แค่คราบGmน้ำตา       F ที่ตัวBbเธอให้มา


* หรือDmที่ฉันนั้นทำC มันยังน้อยไป  Bb

ที่ฉันทำให้เธอ มันไม่เท่าใคร

เธอGmก็เลยยังคงF ไม่เคยคิดBbจะใส่ใจ

แต่ที่Dmจริงแล้วรักมัCน ไม่ได้น้อยBbไป

ขึ้นอยู่กับความรัก นั้นมาจากใคร

แค่เGmพียงเป็นเขาF มองสบตาเธอก็ซึ้งBbใจ


 ** ก็คนมันไม่รักDm แม้พยายามแค่ไหนC

พยาAmยามเท่าไร มันก็ไม่พBb

กับคนที่เธอรักDm เค้าไม่ต้องทำอะไร C

เธอก็รักAmเค้าจนหมดใจ

ต่อให้ตัวเค้าBbจะเป็นอย่างไร


*** ก็คนมันไม่รักBb แม้พยายามแค่ไหนC

พยาDmยามเท่าไร มันก็ไม่พAm

กับคนที่เธอรักBb เค้าไม่ต้องทำอะไร C

เธอก็รักGmเค้าจนหมดใจ  Am

ต่อให้ตัBbวเค้าจะเป็นอย่างไร

INSTRU : Dm|Dm

( ซ้ำ * , ** , *** )

INSTRU : Dm|Dm

แต่ที่Dmจริงแล้วรักไม่ได้น้อยไป

ขึ้นอยู่กับความรักนั้นมาจากใคร

เพราะคนไม่ใช่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอ


ก็คนมันไม่รักBb แม้พยายามแค่ไหนC

พยาDmยามเท่าไร มันก็ไม่พAm

กับคนที่เธอรักBb เค้าไม่ต้องทำอะไร C

เธอก็รักGmเค้าจนหมดใจ Am

ต่อให้ตัวเค้าBbจะเป็นอย่างไร


ก็คนมันไม่รักBb แม้พยายามแค่ไหนC

พยาDmยามเท่าไร มันก็ไม่พAm

กับคนที่เธอรักBb เค้าไม่ต้องทำอะไร Gm

(คนที่เธอนั้นรัก)

เธอก็รักเBbค้าจนหมดใจ Gm

ต่อให้ตัวเค้าCจะเป็นอย่างไร

INSTRU : Dm|Dm|Dm|Dm


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ