Original Key

ภาวนา

Original Key

พร้อGมเดินจากไป Bmพร้อมแล้วEm

เตรียมใจเอาไว้ก่Cอนแล้วBm  แค่ยังAmทนไม่ไหว

พร้อมGเดินจากไป Bmพร้อมแล้วEm

เตรียมใจเอาไว้นCานแล้วBm  ต่อจาAmกนี้คงไม่มี D


เธอC.. อยู่ตรงนี้ Bmอยู่กับฉัน C

ที่ได้มีแBmค่เรื่องเราสองคนA7 แต่ต่อจากนี้..D


คงทำได้เพียงแค่ภาวGนา ภาวBmนาไปก่อEmน       Dm

ก็รู้ดีว่าถึงฝืนCไปคงเท่านั้นBm

เพราะว่าความเป็นจริงAm ไม่ใช่Bm ความC ฝัน  D

คงทำได้เพียงแค่ภาวGนา ภาวBmนาไปก่อEmน       Dm

ก็รู้ดีGว่าถึงฝืนCไปคงเท่านั้นBm

เพราะว่าความเป็นจริงAm       เBmธอไม่ไCด้รักกัD

INSTRU : GBm|EmDmG

CBm|AmBmCD|E

พร้อAมภาวนาE/G# พร้อมแล้ว F#m

เตรียEมใจเอาไว้ก่Dอนแล้C#mว  แต่ยัBmงทำไEม่ได้


เธอD.. อยู่ตรงนี้ C#mอยู่กับฉัน D

ที่ได้มีแC#mค่เรื่องเราสองคนB7 แต่ต่อจากนี้.. E


คงทำได้เพียงแค่ภาวAนา ภาวC#mนาไปก่อนF#m          Em

ก็รู้ดีAว่าถึงฝืนDไปคงเท่านั้นC#m

เพราะว่าความเป็นจริBmง  ไม่ใC#mช่ ความDฝัน  E

คงทำได้เพียงแค่ภาวAนา ภาวC#mนาไปก่อนF#m          Em

ก็รู้ดีAว่าถึงฝืนDไปคงเท่านั้นC#m

เพราะว่าความเป็นจริงBm       เC#mธอไม่ไDด้รักกัE

คงทำได้เพียงแค่ภาวAนา ภาวC#mนาไปก่อน.F#m.คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564