คอร์ดเพลง ยอมรับ
Blackhead

คอร์ดเพลง ยอมรับ - Blackhead


Original Key

ยอมรับ

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : Cmaj7      |Fmaj7      |Cmaj7      |Fmaj7

เรื่องระหว่างเราCนั้น ใครEmก็มองว่าฉันผิด

ที่เป็นFคนคิดบอกลาGให้เธอเสียCใจ

เขาคงไม่อาจCรู้ ว่าเราEmเข้ากันไม่ได้

ที่อยู่กัFนไป เพราะคำGว่ารักและเป็นCคนดี


* แต่เAmธอ คงรู้ถึEmงความรู้สึก

อึดFอัดใจที่เราCนั้นมีตลอดมา Am

เพียงแค่ฉันEmเป็นคนบอกลาFก่อนเธอเท่านี้ G


** ฉันยอมรับผิดC ทุกคำกEmล่าวหา ที่ฉันFนั้นทิ้งเธอไป G

ขอโทษC ที่ฉันEmเปลี่ยนใจจากเธอFไป

ฉันยอมรับผิดC ไม่มีข้Emอแม้ ถึงฉันFจะต้องเสียใจ G

แต่ไม่อาจC จะทนEmอย่างนี้อีกต่อFไป          (Fm)


ฉันเองก็พอCรู้ ที่เคยEmให้คำสัญญา

จะอยู่ด้Fวยกันตราบฟ้าG และดินมลายC

แล้วมาจะวันCนี้ ฉันเองเพิ่งรู้ว่Emาทำไม่ได้

ที่อยู่กัFนไป เพราะคำGว่ารักและเป็นCคนดี

 ( ซ้ำ * , ** )

เมื่อDmเธอก็เป็นEmเธอ และDmฉันก็เป็นEmฉัน

เมื่อDmเราไม่เข้าEmกัน จะอยู่กัFนไป เพื่ออะไร G

INSTRU : CEm|FG|CEm|FG

Am|Em|FG|FG

( ซ้ำ ** , ** )

ยอมรับไว้คCนเดียว
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564