Original Key

เรา

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

เนิ่นGนานที่เรามองตากัน

ในแววตาD/F#คู่นั้น เหมือนเธอไม่มั่นใจ

เธอสงสัยEmเรื่องใด สายตาDของเธอบอก

บอกCว่าเธอไม่มั่นใจ  D


เราGคบกันมาเป็นปี

จากวันนั้นD/F#ถึงวันนี้ เธอยังคิดอะไร

เธออยากรู้เEmรื่องใด ขอเธอDจงถามไถ่

เธอCอย่าทำหน้าอย่างนั้นD


ความรักฉันCไม่เคยเลือนลาง

ไม่เคยจางหายDไม่เคยจางไกล

ความคิดถึงCไม่เคยจางไป จากใจ

ฉันมีแต่เธอDเสมอ


ความรักGของฉันไม่เปลี่ยนไปไหน

ความคิดถึงD/F#ฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไป

เพราะฉันรักEmเธอ รักเธอ มากDสักเท่าไหร่

ใจขCองฉัน จะเป็นDของเธอ

เสมอGแม้เวลาผ่านเป็นปี

จากนาทีอD/F#ย่างนี้ไปจนนิรันดร์

เพราะฉันรักEmเธอมากเกินกว่าDชีวิตฉัน

โปรดจำCไว้ ว่าใจฉัDนเป็นของเธอ

INSTRU : G|D/F#  |EmD|CD

เราGสองแม้จะแตกต่าง

แต่ชะตาD/F#ปลายทางยังให้เรามาเจอ

ชีวิตฉันEmแม้มันจะไม่ไDด้เลิศเลอ

โปรดCเถิดเธอจงรู้ไว้  D


ความรักฉันCไม่เคยเลือนลาง

ไม่เคยจางหายD ไม่คลายเคลื่อนไป

เพราะรักแท้จCะไม่จางไป จากใจ

ฉันมีแต่เธอเDสมอ


ความรักGของฉันไม่เปลี่ยนไปไหน

ความคิดถึงD/F#ฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไป

เพราะฉันรักEmเธอ รักเธอ มากDสักเท่าไหร่

ใจขCองฉันจะเป็นDของเธอ

เสมอGแม้เวลาผ่านเป็นปี

จากนาทีอD/F#ย่างนี้ไปจนนิรันดร์

เพราะฉันรักEmเธอมากเกินกว่าDชีวิตฉัน

โปรดจำCไว้ ว่าใจฉัDนเป็นของเธอ

INSTRU : Em|C|G|D

CBmAm|G

Em|C|G|D|CBmAm|D

ความรักฉันCไม่เคยเลือนลาง

ไม่เคยจางหายDไม่คลายเคลื่อนไป

เพราะรักแท้ไCม่เคยจางไป จากใจ

ฉันมีแต่เธอเDสมอ


ความรักGของฉันไม่เปลี่ยนไปไหน

ความคิดถึงD/F#ฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไป

เพราะฉันรักEmเธอ รักเธอ มากDสักเท่าไหร่

ใจขCองฉันจะเป็นDของเธอ

เสมอGแม้เวลาผ่านเป็นปี

จากนาทีอD/F#ย่างนี้ไปจนนิรันดร์

เพราะฉันรักEmเธอมากเกินกว่าDชีวิตฉัน

โปรดจำCไว้ ว่าใจฉัDนเป็นของเธอ

INSTRU :G|D/F#  |EmD|CD

( 3 Times ) Gคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564