คอร์ดเพลง มีผัวอ้ายกะฮัก
เบิ้ล ปทุมราช

คอร์ดเพลง มีผัวอ้ายกะฮัก - เบิ้ล ปทุมราช


Original Key

มีผัวอ้ายกะฮัก

Original Key

สิรอทูนหัวA จนกว่าBผัวเธอสิป๋C#mา..

INSTRU : AB|C#m |AB|E

อ้ายEนิแอบฮักเจ้าG#mมาโดนแล้วนาC#mง       B

แอบมองAตั้งแต่เอวบางB บ่ทันมีผัE

สิหลับAตานอนมื้อใด๋ BยังคึดเG#mสียดายทูนหัวC#m

นอนโทษF#mเจ้าของที่ซั่ว ปล่อยเจ้าหลุดBมือ


ถึงEสิมีผัวแล้วG#mอ้ายกะยังC#mรอ

หากมื้อใด๋เAขาดีบ่พอB อ้ายรออยู่เEด้อ

มื้อใด๋ Aเขาถิ่มBเขาป๋า

อกข้างซ้ายE ยังถ่าG#m รอเธอ C#m

อ้ายยังคึดF#mนำเจ้าเสมอB ถึงมีผัวEแล้ว


* สิรอทูนหัวA จนกว่าBผัวเธอสิป๋C#m

ยอมให้คนส่าA วาสนาBแค่หมาคอยEเฝ้า

ย้อนใจมันฮักC#m สิยากปานใด๋สิเอาF#m

ย้อนอ้ายฮักเจ้าG#m ตั้งแต่ผัวน้องบ่ทันC#mมา       B


อ้ายEกะได้แค่เว้าG#mซือๆ ดอกC#mนาง

ฮู้อยู่ว่Aาบ่มีทางB เป็นไปดอกEหนา

ผัวAของเธอคงสิหBวง

คงบ่ยอมEปล่อยมือG#mออกมา C#m

จั่งใด๋F#mกะให้ฮู้ว่าB อ้ายยังฮักEเจ้า


* สิรอทูนหัวA จนกว่าBผัวเธอสิป๋C#m

ยอมให้คนส่าA วาสนาBแค่หมาคอยEเฝ้า

ย้อนใจมันฮักC#m สิยากปานใด๋สิเอาF#m

ย้อนอ้ายฮักเจ้าG#m ตั้งแต่ผัวน้องบ่ทันC#mมา

INSTRU : AB|C#m |AB|E

C#m  | F#m  | G#m  | C#m

* สิรอทูนหัวA จนกว่าBผัวเธอสิป๋C#m

ยอมให้คนส่าA วาสนาBแค่หมาคอยEเฝ้า

ย้อนใจมันฮักC#m สิยากปานใด๋สิเอาF#m

ย้อนอ้ายฮักเจ้าG#m ตั้งแต่ผัวน้องบ่ทันC#mมา       B


อ้ายEกะได้แค่เว้าG#mซือๆ ดอกC#mนาง

ฮู้อยู่ว่Aาบ่มีทางB เป็นไปดอกEหนา

ผัวAของเธอคงสิหBวง

คงบ่ยอมEปล่อยมือG#mออกมา C#m

จั่งใด๋F#mกะให้ฮู้ว่าB อ้ายยังฮักEเจ้า

จั่งใด๋F#mกะให้ฮู้ว่าB.. อ้ายยังรอเจ้าE

(ถ่าคือเก่าเด้อหล่าเอ๊ย)
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564