Advertisements

คอร์ดเพลง ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

เลื่อนจอ

INTRO :  EB|C#mB|A|E

EB|C#mB|A|B

โลกนี้Eมีมาก่อนBผู้คนC#m

แต่โลกBจะทนAอยู่ได้นานสักเท่าEใด

ถ้าเงินหมื่นEแสนล้านB ถูกผลาญไปC#m

ใช้สร้างBอาวุธA มายัดใส่มือคน B


ขวานนี้E มีมาก่อนBเราเกิดC#m

คือสิ่งBประเสริฐA ที่มีบ้านเป็นของตนE

จะแยกไปEทำไม Bไร้เหตุผลC#m

พี่น้องBประชาชนA จะอยู่Bอย่างไรE


* แถบธงC#mแดง ขาว น้ำเงินA

จงโบกนำความเจริญB สู่พี่น้องผองไทยE

ให้โลกรับรู้C#mว่าเราคือใคร A

ขวานเอย ขวานไทยF# ดวงใจเป็นหนึ่งเดียว B

( เป็นหนึ่งเดียว.. )


ฟ้านี้EมีโอกาสBเป็นหนึ่ง C#m

ถ้าคนBคำนึงAถึงการเสียสละE

เหล่าบรรพชEนพลีชีพBแลกมาC#m

ต้องเสียBน้ำตาA เลือดเนื้อไปเท่าใดB


แผ่นดินEยามมีคนBคอยยุแหย่C#m

ระส่ำBย่ำแย่A บ้านเมืองลุกเป็นไฟE

ถึงเวลาEต้องร่วมแรงBร่วมใจC#m

ตักน้ำBไปดับไฟA ด้วยหัวBใจยุติธรรมE

( ซ้ำ * )

** ขวานAที่ไม่มีด้ามE นำไปใช้B ย่อม(คง)ไร้พลังC#m

คนไทยAไม่เคยแบ่งข้างE ไทย แขก จีน ฝรั่งBที่เกิดยังเมืองไทยC#m

ใต้Aร่มบรมโพธิสมภารE

พระเจ้าอยู่หัวฯC#m พระราชินีฯB ทรงห่วงใยA

ลูกเอยA หลานเอยB ล้วนคนไทยE

มาสร้างฝันวันใหม่A ให้ขวานไทยB ใจหนึ่งเดียวE

( ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว... )

INSTRU :  E|C#m |A|E

E|C#m |A|B

E|C#m |A|E

E|C#m |AB|E


( ซ้ำ * )

ขวานนี้E มีมาก่อนBเราเกิดC#m

คือสิ่งBประเสริฐA ที่มีบ้านเป็นของตนE

จะแยกไปEทำไม Bไร้เหตุผลC#m

เราล้วนเBป็นคนA เป็นประชาชนไทยB


แผ่นดินEยามมีคนBคอยยุแหย่C#m

ระส่ำBย่ำแย่Aบ้านเมืองลุกเป็นไฟE

ถึงเวลEาต้องร่วมแรงBร่วมใจC#m

ตักน้ำBไปดับไฟA ด้วยหัวใจBสามัคคีE

( ซำ *, ** , **  )

ให้ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว (ขวานไทย ใจหนึ่งเดียวE)

ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว (ขวานไทย ใจหนึ่งเดียวE)

ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว (ขวานไทย ใจหนึ่งเดียวE)

INSTRU :  BA|E

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ขวานไทยใจหนึ่งเดียว - คาราบาว


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง