คอร์ดเพลง Hello Mama
TaitosmitH

คอร์ดเพลง Hello Mama - TaitosmitH


(ฮัลโหลอิแม่)

คอร์ดเพลง Hello Mama

INTRO :

Fmaj7       | Fmaj7       | Bbmaj7       | Bbmaj7

( 2 Times )

YoFmaj7u may be happy

with the skyscrapeBbmaj7r

BuFmaj7t I'm happy with

cabin in the wooBbmaj7d

YoFmaj7u say to me

you want to go around the worlBbmaj7d

BuFmaj7t I need a short time

for come home agaiBbmaj7n

And nowGm..  And nowC..


SoFmaj7metime you may be missing

someone when you're tiredBbmaj7

WhFmaj7enever you just go

and find him or herBbmaj7

BuFmaj7t when I’m tired there is

only one thiBbmaj7ng I do I do

TFmaj7o do something for

Take back strong agaiBbmaj7n

And nowGm..  And nowC..


HellBbo Hello เฮ็ดอีหCยังอยู่หนออีแม่ F

กินBbข้าวแลงแล้วบ่ Cอีพ่อไปหาหมอมาหรือยังF

บอกBbน้องแหน่ ว่าการ์ตูนCเอาไว้เถี่ยหน้า

ปาดAmน้ำตาเงินในกระเป๋าDmมีไม่ถึงร้อย

บ่มีหGmยังดอกอีแม่ C

ลูกสบายดีBbmaj7..                    Fmaj7

ลูกสบายดีBbmaj7..                    Fmaj7

ลูกสบายดีBbmaj7..                    Fmaj7

ลูกสบายดีBbmaj7..                    Fmaj7

INSTRU : Bb|Bb|F|F ( 4 Times )

And nowGm..  And nowC..


HellBbo Hello เฮ็ดอีหCยังอยู่หนออีแม่ F

กินBbข้าวแลงแล้วบ่ Cอีพ่อไปหาหมอมาหรือยังF

บอกBbน้องแหน่ ว่าการ์ตูนCเอาไว้เถี่ยหน้า

ปาดAmน้ำตาเงินในกระเป๋าDmมีไม่ถึงร้อย..

บ่มีหGmยังดอกอีแม่ Cลูกสบายดี


HellBbo Hello เฮ็ดอีหCยังอยู่หนออีแม่ F

กินBbข้าวแลงแล้วบ่ Cอีพ่อไปหาหมอมาหรือยังF

บอกBbน้องแหน่ ว่าการ์ตูนCเอาไว้เถี่ยหน้า

ปาดAmน้ำตาเงินในกระเป๋าDmมีไม่ถึงร้อย


HellBbo Hello เฮ็ดอีหCยังอยู่หนออีแม่ F

กินBbข้าวแลงแล้วบ่ Cอีพ่อไปหาหมอมาหรือยังF

บอกBbน้องแหน่ ว่าการ์ตูนCเอาไว้เทื่อหน้า

ปาดAmน้ำตาเงินในกระเป๋าDmมีไม่ถึงร้อย..

บ่มีหGmยังดอกอีแม่ C

ลูกสบายดีBbmaj7..                    Fmaj7

ลูกสบายดีBbmaj7..                    Fmaj7

บ่มีหGmยังดอกอีแม่ Cลูกสบายดี  F