Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+

คอร์ดเพลง พอๆ มาเพียงๆ

INTRO :  B|B

เมื่อEmมีความเพียงพอD นั่นแหละความพอเพียงEm

เรื่อยๆG มาเรียงๆD ชีวิตถึงมีสุขEm

ที่Emอยู่ท้องไร้ท้องนาG มีพื้นAดินก็ให้แปลงให้ปลูกC

คนEmไทยจะไร้ทุกข์D ตามทฤษฎีใหม่C (ทฤษฎีใหม่B)


เกษตรEmทฤษฎีใหม่D หนึ่งในความพอเพียงEm

(พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ )

เรื่อยๆG มาเรียงๆD ทำกินอย่างเข้าใจEm

โครงการพระราชดำริG มุ่งเน้นAให้มีกินมีใช้C

เหลือEmถึงเอาไปขายD ไปเปลี่ยนเป็นเงินตราC         B


คนEmที่อยู่ในเมืองD กับเรื่องความพอเพียงEm

(พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)

เรื่อยๆG มาเรียงๆD รู้จักกินรู้จักEmใช้

เช่นมีเงินอยู่ห้าพันG ใช้สี่พันA หนึ่งพันเก็บออมไว้C

ทำEmเช่นนี้นานๆ ไปDเราก็มีเงินเหลือC         B


คนEmเมืองมีแต่เรื่องDเกินความพอเพียงEm

(พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)

เรื่อยGมาเรียงๆD พิมเสนไปแลกเกลือEm

เงินทองของมีค่าG ไปซื้อตามAโฆษณาชวนเชื่อC

มีEmเท่าไหร่ก็ไม่เหลือD เมื่อไม่ยับยั้งชั่งใจC         B


 * คำCว่าเศรษฐDกิจพอเพียงEm คือCความเพียงพอD หามาใช้ไปG

รู้จักเก็บC รู้จักออมD ทำบัญชีGรายรับBmรายจ่ายEm

รู้จักเจียมC รู้จักตนD ไม่เป็นคนGตามอำBmเภอใจEm

ชีวิตCใช่จ่ายมักง่ายD หาเท่าไหร่ก็ไม่พอB

INSTRU :  Em|D|Em|Em

G|D|Em|Em

Em|G|A|C

Em|D|C|B|B

พอๆEm มาเพียงๆ Dเรื่อยๆ มาเรียงๆEm

(พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)

ชีวิตGที่พอเพียงD ไม่จับจ่ายจนเกินEmตัว

กินใช่ตามอัตภาพG ไม่สร้างหนี้สินAจนท่วมหัวC

ชาตินี้Emเราคงไม่ต้องกลัวDเป็นบุคคลล้มละลายC         B

( ซ้ำ * )

เท่านี้แหละหนอC เพื่อพ่อยู่หัวD เศรษฐกิจพอพียงG         Em

เนื้อเพลง พอๆ มาเพียงๆ

INTRO  
เมื่อมีความเพียงพอ นั่นแหละความพอเพียง
เรื่อยๆ มาเรียงๆ ชีวิตถึงมีสุข
ที่อยู่ท้องไร้ท้องนา มีพื้นดินก็ให้แปลงให้ปลูก
คนไทยจะไร้ทุกข์ ตามทฤษฎีใหม่ (ทฤษฎีใหม่)

เกษตรทฤษฎีใหม่ หนึ่งในความพอเพียง
(พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ )
เรื่อยๆ มาเรียงๆ ทำกินอย่างเข้าใจ
โครงการพระราชดำริ มุ่งเน้นให้มีกินมีใช้
เหลือถึงเอาไปขาย ไปเปลี่ยนเป็นเงินตรา         

คนที่อยู่ในเมือง กับเรื่องความพอเพียง
(พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)
เรื่อยๆ มาเรียงๆ รู้จักกินรู้จักใช้
เช่นมีเงินอยู่ห้าพัน ใช้สี่พัน หนึ่งพันเก็บออมไว้
ทำเช่นนี้นานๆ ไปเราก็มีเงินเหลือ         


คนเมืองมีแต่เรื่องเกินความพอเพียง
(พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)
เรื่อยมาเรียงๆ พิมเสนไปแลกเกลือ
เงินทองของมีค่า ไปซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อ
มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ เมื่อไม่ยับยั้งชั่งใจ         

 * คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือความเพียงพอ หามาใช้ไป
รู้จักเก็บ รู้จักออม ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
รู้จักเจียม รู้จักตน ไม่เป็นคนตามอำเภอใจ
ชีวิตใช่จ่ายมักง่าย หาเท่าไหร่ก็ไม่พอ
INSTRU  
พอๆ มาเพียงๆ เรื่อยๆ มาเรียงๆ
(พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)
ชีวิตที่พอเพียง ไม่จับจ่ายจนเกินตัว
กินใช่ตามอัตภาพ ไม่สร้างหนี้สินจนท่วมหัว
ชาตินี้เราคงไม่ต้องกลัวเป็นบุคคลล้มละลาย         
( ซ้ำ * )
เท่านี้แหละหนอ เพื่อพ่อยู่หัว เศรษฐกิจพอพียง         

Comments คอร์ดเพลง พอๆ มาเพียงๆ - คาราบาว


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง