คอร์ดเพลง บ่ได้ย่าน
ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง บ่ได้ย่าน - ศาล สานศิลป์คอร์ดเพลง บ่ได้ย่าน

INTRO : FG|EmAm|FG|CG

ก็แค่คำCที่เจ้าบอกลา อ้ายบ่ว่าEmบ่เคืองอันได๋

หากว่าใจ..F อยากไปอีหGลี

อย่ากังวลCว่าอ้ายสิขวาง หากว่านางEmเจอทางที่ดี

อ้ายคนนี้..F พร้อมสิจากGไป


* แค่กังวลAmว่าคนที่มา  Em

ใช้วาจาAmมาลวงหลอกใจ  Em

อยากให้เจ้าFทบทวนเบิ่งใหม่ ได้บ่หนา G


** บ่ได้ย่านFหากน้องถิ่มอ้าย  G

แต่ย่านคนใหม่Emเฮ้ดน้ำตาAmพัง

แค่อยากเว้าFให้เจ้าระวังG บ่ได้หวังCสิ่งใด

บ่ต้องย่านFว่าอ้ายสิขวาง G

แต่ย่านใจนางEmเจอคำ ว่าเสียAmใจ

อ้ายแค่ห่วงFคนที่อ้ายฮักหลายG ย่านเจอฮักCบ่ดี       G


บ่ต้องเชื่อCคำอ้ายกะได้ หากมั่นใจคEmนใหม่อิหลี

อ้ายคนนี้..F พร้อมสิจากGไป

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : FFm|C|EE7|Am

FG|EmAm|FG|CG

( ซ้ำ * , ** )

บ่ต้องย่านFว่าอ้ายสิขวาง G

แต่ย่านใจนางEmเจอคำ ว่าเสียAmใจ

อ้ายแค่ห่วงFคนที่อ้ายฮักหลายG ย่านเจอฮักCบ่ดี       G

อ้ายแค่ห่วงFคนที่อ้ายฮักหลายG..       F       Fm

ย่านเจอฮักCบ่ดี


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด