Advertisements

คอร์ดเพลง ข้างหลัง

 INTRO :  AB|G#m      C#m

AB| E

( 2 Times )

เสื้อEตัวนั้น กางเกงBตัวนั้น ไม่กล้าC#mมอง

มุมEห้องนั้น เก้าอี้Bตัวนั้น เธอเคยC#mนั่งร้อง

ร้องAเพลงด้วยกันB.. เราG#mมีกันทุกวัC#m

ในกล่องF#mเก่า ๆ ใบนั้นมันมีอะไรB


หนังสือEเล่มนั้น รองเท้าBคู่นั้น ไม่กล้าใส่C#m

จะเปิดEเพลงนี้ จะฟังBเพลงนั้น จะทำC#mอะไร

เธอAคงไม่รู้เBลย ว่าฉันG#mเสียใจเท่าไหร่C#m

อยากF#mจะถามอะไรBมากมายเลยเธอE


* คนใหม่เขาหอมAเธอไหม ก่อนนอนB

คนใหม่เขาง้อเG#mธอไหม เธองอนC#m

คนใหม่เขารู้F#mไหมว่า

ก่อนนอนBเธอต้องมีคนEมาคอยกวนใจ

คนใหม่เขารู้Aไหมว่าเธอชอบBอะไร

เขารู้G#mไหมว่าเธอกลัวC#mอะไร

เขารู้F#mไหมว่ามีใครBคอยทำให้เธอEทุกอย่าง

( ซ้ำ * )

INSTRU :  AB|G#m      C#m

AB|E

( 2 Times )


( ซ้ำ * , * )

เขารู้F#mไหมว่ามีใครBคอยทำให้เธอEทุกอย่าง

INSTRU :  AB|E  ( 2 Times )

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ข้างหลัง - L.กฮ.


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง