Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
คอร์ดเพลง ข้างหลัง

 INTRO :  AB|G#m      C#m

AB| E

( 2 Times )

เสื้อEตัวนั้น กางเกงBตัวนั้น ไม่กล้าC#mมอง

มุมEห้องนั้น เก้าอี้Bตัวนั้น เธอเคยC#mนั่งร้อง

ร้องAเพลงด้วยกันB.. เราG#mมีกันทุกวัC#m

ในกล่องF#mเก่า ๆ ใบนั้นมันมีอะไรB


หนังสือEเล่มนั้น รองเท้าBคู่นั้น ไม่กล้าใส่C#m

จะเปิดEเพลงนี้ จะฟังBเพลงนั้น จะทำC#mอะไร

เธอAคงไม่รู้เBลย ว่าฉันG#mเสียใจเท่าไหร่C#m

อยากF#mจะถามอะไรBมากมายเลยเธอE


* คนใหม่เขาหอมAเธอไหม ก่อนนอนB

คนใหม่เขาง้อเG#mธอไหม เธองอนC#m

คนใหม่เขารู้F#mไหมว่า

ก่อนนอนBเธอต้องมีคนEมาคอยกวนใจ

คนใหม่เขารู้Aไหมว่าเธอชอบBอะไร

เขารู้G#mไหมว่าเธอกลัวC#mอะไร

เขารู้F#mไหมว่ามีใครBคอยทำให้เธอEทุกอย่าง

( ซ้ำ * )

INSTRU :  AB|G#m      C#m

AB|E

( 2 Times )


( ซ้ำ * , * )

เขารู้F#mไหมว่ามีใครBคอยทำให้เธอEทุกอย่าง

INSTRU :  AB|E  ( 2 Times )

เนื้อเพลง ข้างหลัง
 INTRO         


เสื้อตัวนั้น กางเกงตัวนั้น ไม่กล้ามอง
มุมห้องนั้น เก้าอี้ตัวนั้น เธอเคยนั่งร้อง
ร้องเพลงด้วยกัน.. เรามีกันทุกวัน
ในกล่องเก่า ๆ ใบนั้นมันมีอะไร

หนังสือเล่มนั้น รองเท้าคู่นั้น ไม่กล้าใส่
จะเปิดเพลงนี้ จะฟังเพลงนั้น จะทำอะไร
เธอคงไม่รู้เลย ว่าฉันเสียใจเท่าไหร่
อยากจะถามอะไรมากมายเลยเธอ


* คนใหม่เขาหอมเธอไหม ก่อนนอน
คนใหม่เขาง้อเธอไหม เธองอน
คนใหม่เขารู้ไหมว่า
ก่อนนอนเธอต้องมีคนมาคอยกวนใจ
คนใหม่เขารู้ไหมว่าเธอชอบอะไร
เขารู้ไหมว่าเธอกลัวอะไร
เขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่าง
( ซ้ำ * )
INSTRU         ( ซ้ำ * , * )
เขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่าง
INSTRU    

Comments คอร์ดเพลง ข้างหลัง - L.ก.ฮ.


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง