Advertisements

คอร์ดเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย

เลื่อนจอ

INTRO :  DEm|GA (2 Times)

จากรัชDกาลที่ 7G..

ถึงพระเจ้าAอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชD

เมืองไทยF#mได้เป็นประเทศA

ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ด้วยพระบารF#mมีปรีชาชาญBm

ในพระมหาGกรุณาธิคุณยิ่งใDหญ่

มอบอำนาจDอธิปไตย

ให้ประชาชนไทยA7มีรัฐสภา

INSTRU :  DEm|GA

ทรงมีDพระราชดำรัสG

สละอำนาจAเพื่อประชาชนไทยD

เพื่อทวยราษฎF#mรทั่วไป A

หาได้มอบให้คณะหนึ่งคณะใด

โดยเฉพาะF#mพวกใช้อำนวจสิทธิ์ขาดBm

ไม่ฟังเสียงGประชาชนส่วนใหญ่D

เจตนาDขัดประชาธิปไตย

ย่อมนำพาชาติไทยAแตกความสามัคคีD


* ระบอบGประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขD

คือระบอบGที่นำความผาสุขF#m สามัคคีEmสู่พี่น้องผองไทยA

ต้องบริหารGโดยรัฐสภาBm ยึดมั่นGเสียงประชาชนส่วนใหญ่D

ความเห็นF#mแตกต่างกันได้Bm แต่คนไทยEmต้องไม่แตกAสามัคคีD

INSTRU :  G|G|D

GF#m EmA

หนGทางแห่งรัฐBmสภา หนGทางแห่งรัฐDสภา

หนF#mทางแห่งรัฐBmสภา หนEmทาง..A แห่งรัฐสภาD


ระบอบGประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขD

คือระบอบGที่นำความผาสุขF#m สามัคคีEmสู่พี่น้องผองไทยA

ต้องบริหารGโดยรัฐสภาBm ยึดมั่นGเสียงประชาชนส่วนใหญ่D

ทรงสละF#mอำนาจนั้นเพื่อใครBm ประชาชนไทยEmน้อมจงรักAภักดีD


หนทางDแห่งรัฐสภาG ย่อมนำมาAสู่ชาติชนอันยิ่งDใหญ่

ทั่วโลกF#mยอมรับประเทศไทยA มีกฏหมาย มีกติกา

ปวงประชาF#mเรียนรู้อยู่ร่วมกันBm ร่วมสร้างสรรค์G ร่วมพัฒนาD

หนทางGแห่งรัฐสภาD คือความปรารถนาAของคนไทยD


หนทางDแห่งรัฐสภาA คือความปรารถนาAของคนไทยทุกคนD

หนG.. ทาง.F#m. แห่งรัฐBmสภา หนEmทางแห่งรัฐAสภา  D

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย - แอ๊ด คาราบาว


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง