Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี

INTRO : GEm|AmD

GEm|GAm|D|G

แสงGสีทอง สาดส่องEmอำไพ ไกลCลิบลับมาสู่ดินG

ก่อกำเนิดEmราชันย์ ผู้นำขวัญประชาAm ด้วยCพลังแผ่นดิน D

พ้องGพระนาม ภูมิEmพล แม่Cสอนให้ติดดิน G

สู้อุทิศผ่าฟันEm มุ่งทำงานอาจินAm อยู่Dกับดินกับน้ำG


* น้ำจากฟ้ามาสู่ดิCน น้ำจากดินสู่บาดGาล

ทรงบริEmหารจัดการAm ด้วยพระปรีชาญาณDแห่งการคิดค้น

เป็นผลลัพธ์B7ว่าคนดินน้ำป่าEm ต้องแก้ปัญหาBmผสมผสานไปพร้อมกันG

บุญAmที่เรามีพระองค์ท่านEm ผู้นำพาจิตวิญญาณD ผู้นำแผ่นดินร่มเย็นG

INSTRU :      G|Em|C|G

Em|Am|D|G

( ซ้ำ * )

เมื่อGเปรียบน้ำเป็นดั่งEmชีวิต ดินCเปรียบดังเป็นร่างกายG

หากขาดแคลนสิ่งหนึ่งEm ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดAm เราCจะอยู่ได้อย่างไรD

ความGสมดุลของดินEmน้ำป่า คนCจึงสุขสบายG

แผ่นดินไทยจึงเป็นทองEm ดินอุดมน้ำสมบูรณ์Am ด้วยDพระบารมีG

แผ่นดินไทยจึงเป็นทองEm ดินอุดมน้ำสมบูรณ์Am ด้วยDพระบารมีG

เนื้อเพลง ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี
INTRO

แสงสีทอง สาดส่องอำไพ ไกลลิบลับมาสู่ดิน
ก่อกำเนิดราชันย์ ผู้นำขวัญประชา ด้วยพลังแผ่นดิน 
พ้องพระนาม ภูมิพล แม่สอนให้ติดดิน 
สู้อุทิศผ่าฟัน มุ่งทำงานอาจิน อยู่กับดินกับน้ำ

* น้ำจากฟ้ามาสู่ดิน น้ำจากดินสู่บาดาล
ทรงบริหารจัดการ ด้วยพระปรีชาญาณแห่งการคิดค้น
เป็นผลลัพธ์ว่าคนดินน้ำป่า ต้องแก้ปัญหาผสมผสานไปพร้อมกัน
บุญที่เรามีพระองค์ท่าน ผู้นำพาจิตวิญญาณ ผู้นำแผ่นดินร่มเย็น
INSTRU       

( ซ้ำ * )
เมื่อเปรียบน้ำเป็นดั่งชีวิต ดินเปรียบดังเป็นร่างกาย
หากขาดแคลนสิ่งหนึ่ง ขาดอย่างหนึ่งอย่างใด เราจะอยู่ได้อย่างไร
ความสมดุลของดินน้ำป่า คนจึงสุขสบาย
แผ่นดินไทยจึงเป็นทอง ดินอุดมน้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี
แผ่นดินไทยจึงเป็นทอง ดินอุดมน้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี

Comments คอร์ด ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี - แอ๊ด คาราบาว


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!