คอร์ดเพลง ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่
bodyslam

คอร์ดเพลง ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ - bodyslam


Original Key

ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่

Original Key

เธอCอย่าถามว่าฉัน นั้นเคยรักใคร

และG/B.. เธออAmย่าถามว่ารักเขาอยู่บ้างไหม

อดีตที่ฉันFมี เธออย่าไปสนGใจ


ถึงวัCนนั้นชีวิตฉันเคยให้ใคร

แต่.G/B. ในวันAmนี้ฉันขอให้เธอเชื่อใจ

 ว่าต่อจากนี้..F ทั้งใจ Gที่มี จะมีAm แต่เธอG ตลอดไป..F


* เธอC.. ขอให้เธอจำเอาไว้G/B จากนี้ทุกลมหายใAm

มีแค่เFธอ แค่เGธอเท่านั้นC.. ฉันขอให้เธอได้รู้ G/B

ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ Am จงมั่นFใจ.. ฉันGจะให้เธอ

INSTRU :  C|G/B|Am|FG

ฉันCเคยรักคนไหน ก็ไม่สำคัญ

แต่.G/B. เธอคืAmอคนสุดท้ายของชีวิตฉัน

ต่อจากวันนี้ไFป จะมีเพียงแค่เGธอ

 จะมี Amแต่เธอG ในใจฉันF..      G

( ซ้ำ * )

INSTRU : Am|G|F|G|G

และเธอD.. ขอให้เธอจำเอาไว้ A/C#

จากนี้ทุกลมหายBmใจ มีแค่เGธอ แค่เAธอเท่านั้น D

ฉันขอให้เธอได้รู้ A/C# ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่Bm

จงมั่นGใจ ฉันAจะให้เธอD           A/C#

หมดทั้งBmใจ ต่อจากนี้ไGป ฉันAมีแต่เธอD          A/C#

จงมั่นBmใจ มั่นGใจ ว่าฉันAจะรัก.. เธอ

INSTRU :  D|A/C#  |Bm|GA|D
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564