คอร์ดเพลง ความซื่อสัตย์
bodyslam

คอร์ดเพลง ความซื่อสัตย์ - bodyslam


Original Key

ความซื่อสัตย์

Original Key

นอนAsus2 ฉันก็ยังนอนคนเดียวC#m7อยู่

ฉันก็ยังตัวคนเดียวAsus2อยู่ ไม่มีอะไร

มีก็แต่ใจC#m7ที่ยังมั่นคงต่อ

เธอAsus2 เหมือนวันที่เคยมีกันC#m7อยู่

แม้วันนี้เธอจะไม่Asus2อยู่ ก็ไม่ได้คิดจะC#m7ให้ชีวิตมีใคร


* ยังเหมือนเดิมG#m ยังไงก็ยังอย่างงั้นA

เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉันG#m ที่มันยังมีแต่เธอF#m

ทั้งG#m.. ใจ..A         B


** ยังเก็บเธอไว้Eอย่างดี ยังมีรัAกเดียวเสมอ

ทุกอย่างยังเหมือนC#mว่าเธอ ไม่จากAไป.B.

ยังอยู่กับรักEที่มี ไม่เคยAคิดจะเปลี่ยนใจ

ฉันยังซื่อC#mสัตย์ ยังไม่อาจBรักใคร         A

(ยังBรักได้แค่Eเธอ)


จำAsus2 ฉันก็ยังจำแค่เรื่องC#m7เก่า

ฉันก็ยังทำเหมือนAsus2ๆ เก่า

ยังมีชีวิตติดC#m7อยู่กับความทรงจำ และคำว่า

รักAsus2 แม้ต้องมีฉันเพียงผู้C#m7เดียว

 ฉันก็ยังคงจะรักAsus2เดียว ต่อให้มันเหงา

ต่อC#m7ให้ปวดร้าวเพียงใด           E

 ( ซ้ำ * , ** )

INTSTRU : Asus2   |C#m7      ( 4 Times )

ยังรักเธอG#m.. เสมอA

ยังรักเธอG#m.. คนเดียวF#m          G#m         A      B

( ซ้ำ **      )

แม้คนที่ซื่อสัตย์C#m ต้องไม่เBหลือใครA แต่ฉัBนก็รักเธอ

 ไม่มีEเธอฉันก็ไม่เคยคิด จะเAปลี่ยนใจแม้ว่าในวันนี้

ไม่มีEเธอแม้ว่าในวันนี้ ไม่มีAเธอ


นอนE ฉันก็ยังนอนคนเดียวA

ฉันก็ยังตัวคนเดียวE ฉันยังมีเธอคนเดียวA เพราะทั้งหัวใจยัง


มีแEต่เธอ เธอ เธอผู้เดียว ในจิAตใจที่มียังรักเดียว

ทั้งEชีวิตยังรักเธอ รักAเธอผู้เดียว

 นอนE.. ฉันก็ยังนอนคนเดียวA

ฉันก็ยังตัวคนเดียวE.. ก็ฉันยังรักเธอคนเดียวA
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564