คอร์ดเพลง Don’t You Go
แสตมป์ STAMP

คอร์ดเพลง Don’t You Go - แสตมป์ STAMP


Original Key

Don’t You Go

Original Key

I jEust wanna let it let it go

this spinning in my headA

But I jC#must couldn’t let it let it go

all the things you saidA


* TellE me how to deal

with everything that I’m feelinAg, today

TellC#m me there’s a way

I can still make you needA me, the same


** Cause anytime  you go A

I just wanna knowF#m

Are you still thinkC#ming of me anywayB?

It’s too late now to knowA

but I can’t let it go F#m

Wishing that I’dC#m had the power to sayB


*** To say don’tE you go

To say don’tA you go

To say don’tC#m you go

To say don’tA you go


I jEust wanna let it let it go

This spinning in my headA

( REPEAT * , ** , *** )

INSTRU : A|F#m |C#m |B ( 2 Times )

( REPEAT ** , *** )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564