Advertisements

คอร์ดเพลง ฝันบิดา

INSTRU :  E|A  ( 2 Times )

เราEทุกคน ที่อาAศัยบนปลายขวานถึงด้ามจับE          A

ต่างมีEบิดา มีองค์Aราชาที่เรารักและศรัทธาE          A

ผ่านกาลEเวลา บิดาAนำพาสายตาพบแสงตะวันE          A


สร้างสรรค์Eชีวิต สอนสั่งA ความคิด

ให้รู้ว่C#mาไหนที่เรียกว่าผิด

ให้เราAทุกคนได้พบBความพอเพียงE


ต้องการAเพียงพอประมาณ

เดินบนทางF#mสายกลาง ไม่หนาไม่บาง

จะเดินBตามทางคำสั่งสอน


* จะรักEกัน เพราะเราAคือพี่น้องกัน

ใต้ตะวันC#mเดียวกัน ใต้พระองค์เดียวกัน

สานฝันBของบิดาท่าน.. ให้เป็นจริง

INSTRU : E|A  ( 2 Times )

 ฝันEบิดา ที่ต้องAแลกมาโดยน้ำตาE          A

อ่อนล้าEเท่าไร ที่มองAไปเห็นเลือดไทยแตกสายใยE          A

จากนี้Eต่อไป จะไม่Aต้องการสูงเกินกว่าใครE          A

จากนี้Eจากใจ จะไม่Aแย่งชิงแข่งขันกันเป็นใหญ่E          A


จะพอEเพียง ต้องการAเพียงพอประมาณ

เดินบนทางC#mสายกลาง ไม่หนาไม่บาง

จะเดินBตามทางคำสั่งสอน

( ซ้ำ * , * )

E|A  ( 2 Times )

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง