คอร์ดเพลง 7 นาที
L.กฮ.

คอร์ดเพลง 7 นาที - L.กฮ.


Original Key

7 นาที

Original Key

* เขาF#mหวังแค่ 7 นาที Dต้องการแค่เพียงเท่านี้ A

เข้าไม่ได้รู้สึกดี Eเขาไม่มีความจริงใจ F#m

เขาเพียงแต่คิดจะหลอกD เขาบอกว่าเธอมันง่ายA

เขาแค่ต้องการสะใจ E(เขาเลยจากไปไม่แคร์)

INSTRU : F#m |D|A|E ( 4 Times ) E

F#m |D|A|E ( 2 Times )

คุยF#mกันเป็นปี มีความหมายDอะไร

เขาAไม่ต้องการหัวใจ E

เขาF#mบอกคิดถึง เขาคิดถึงDอะไร

ถ้าAไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นE


เขาF#mบอกไม่เคยทำแบบนี้ใDห้ใคร

เธอAก็เลยเชื่อใจ E

เขาF#mบอกว่ารัก รักคนนี้จDะตาย

แล้วAสุดท้ายเป็นไง E

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : F#m      ( 4 Times )

F#m |D|A|E ( 2 Times )

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : F#m      ( 8 Times )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564