คอร์ดเพลง ไม่ไหวบอกไหว
Boy Peacemaker

คอร์ดเพลง ไม่ไหวบอกไหว - Boy Peacemakerคอร์ดเพลง ไม่ไหวบอกไหว

INTRO : A|A|D|D ( 2 Times )

ใจขAองฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาว่าต้องไป

แม้ว่Dาฉันรักเธอมากแค่ไDmหน

ภาพวันนั้นBmที่เราเคยฝันมันคงไม่มีต่Eอไป

วันนี้เBmธอขอให้ฉันตัดใจ E


เธอรู้ไหมDว่ามันไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องEยอมรับ

กับชีวิตC#mในโลกที่มันไม่มีเธอF#m

แต่ถึงแม้ยBmากเย็นเท่าไร ฉันก็จC#mะยอมรับมันเอาไว้ E


* เจ็บแค่ไหนA ฉันก็จะฝืนแกล้งทำว่าไม่เป็นไร

บอกใจที่C#mมันอ่อนแอตอนนี้ช่F#7วยทนให้ไหวBm

แม้น้ำตาไหล ฝืนยิ้มC#mมองเธอจากไป

เธอเลือกแล้วD ฉันก็ต้องยอมเข้าใจ E

(ไม่ไหวแคไหนต้องทนให้ไหว)

INSTRU : A|A

ฉันAก็พร้อมยินดี เมื่อเธอไปเจอกับทางที่ดีกว่า

แม้ว่Dาตรงนั้นจะไม่มีฉัDm

ขอบใจนะBmที่ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้กัEบฉัน

ให้ฉันรู้ว่Bmาเคยโชคดีแค่ไหน E


ในวันนี้มัDนคงไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องEยอมรับ

กับชีวิตC#mในโลกที่มันไม่มีเธอF#m

และถึงแม้อBmยากรั้งเธอไว้ ฉันก็คC#mงพูดได้เพียงในใจ E

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : A|D|A|D

เจ็บแค่ไหนF#m ทนให้ไหว ต้องทนฝืนD

ปล่อยเธอเดินไป F#mไม่มีเธอDเหมือนเดิม ต้องทนไหว Aคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด