คอร์ดเพลง หันมาแหน่น้า

INTRO : BbDm|GmEb

BbDm|GmEb|F

โอ๊ยBb..       Dmอิหล่าคำแพงเอ้ยGm

เฮ็ดEbจั่งได๋จั่งสิได้เจาคืน

โอ้ยBb..       Dmอิหล่าคนงามเอ้ยGm

กลับEbคืนมาหาอ้ายสิได้บ่ Bb

เฮ็ดจั่งได๋น้อDm เจ้าจั่งสิบ่รังGmเกียจ

เฮ็ดจั่งได๋น้อDm เจ้าจั่งสิเซาGmเคียด

เจียดEbเวลาให้เว้าแหน่ได้บ่ Bb

โอ้ยDmละน้อ..Gm       นEbางเอ้ยF..


ใจมัBbนยังฮักDm ตั้งแต่เจ้าEbบ่เคยห่างหายF

มันBbยังอยู่บ่ได้ Dmคันชีวิตอ้ายEb.. บ่มีเจ้าF


* คิดEbว่าหลุดโตนFอ้ายเถาะ

เห็นDmใจอ้ายแหน่เนาะน้องหล่าGm

คิดEbว่าหลุดโตนFอ้ายสา

ที่ผ่Dmานมาให้ลืมมันโลดGm

อ้ายEbฮู้ว่าอ้ายFผิด อ้ายDmกะอยากสิขอโทษGm

โอ้ยยEb.. ได้โปรดFหันมาแหน่น้าBb          (F)


ตอนเฮ็ดBbเจ้าเป็นหยังบ่คิด สิมารู้สึกผิดDmตอนสิไปได้จั่งได๋

ตอนนั้นGmตอนที่ข่อยยังอยู่ เจ้ากะทำEbเป็นบ่สนใจ F

เฮ็ดBbให้ ข่อยเจ็บซ้ำๆ เฮ็ดผิดมาจักครั้งDmข่อยยังให้อภัย

มื้อนี้มื้Gmอที่ข่อยทนบ่ไหว

เจ้าสิมารั้งข่อยไว้นี่Ebมันแปลว่าหยังF

ฝันBbไปโลดว่าข่อยสิกลับไปหาเจ้า

ฝันDmไปโลดว่าข่อยสิกลับไปมีเขา

อยู่จั่Ebงสี้กะบ่พอสิได้เหงา โอ้ลFะน้อบ่หันไปดอกเด้อ Bb       F

( ซ้ำ * )

INSTRU : EbF|DmGm|EbF|DmGm

EbF|DmGm|EbF|Bb

( ซ้ำ * , * )

โอ้ยยEb.. ได้โปรดFหันมาแหน่น้าBb