Advertisements

คอร์ดเพลง อย่างอล

INTRO : E|C#m  |F#m  |AB ( 3 Times )

* ได้โปรดอย่างอลE อย่างอลได้ไหม

เธอก็รู้ว่C#mาฉันหน่ะไม่มีใคร

มีแค่เธอF#mคนเดียวทั้งใจ

ขอร้องเธอAอย่าพึ่งน้อยใจ Bไปเลยเธอ

ได้โปรดอย่างอลE อย่างอลได้ไหม

เธอก็รู้ว่C#mาฉันหน่ะไม่มีใคร

มีแค่เธอF#mคนเดียวทั้งใจ

ขอร้องเธอAอย่าพึ่งน้อยใจ Bไปเลยเธอ


อยากจะบอกว่ารักEแต่อาจไม่ดีเท่าใคร

แค่อยากบอกให้รู้ใC#mห้เธอหน่ะได้มั่นใจ

ถึงบางครั้งF#mอาจดูไม่ค่อยสนใจ

แต่ก็รักเธอAไม่เคยจะคิดนอกใจ B

ขอร้องเธอEได้โปรดเธออย่าพึ่งงอล

คุยได้ไหมC#mได้โปรดเถอะอย่าพึ่งนอน

ไม่รักเธอF#mจะให้พี่ไปรักใคร

เพราะทั้งหัวใจ Aพี่แต่เธอBคนเดียว


ยังรักEและคิดถึงอยู่ไม่ห่าง

อย่าบอกว่าเธอคิดC#m คิดแบบนี้คงไม่ต่าง

ส่งเฟสไปแF#mต่ว่าเธอคงไม่อ่าน

งอลเรากี่ทีก็AเงียบหายไปทุกทางB

เอาแบบนี้หEากว่าเธอจะไม่ตอบ

เงียบหายไปคC#mงไม่มีทางได้บอก

ง้อแล้วเธอF#mเดี๋ยวไปหาจะไปกอด

เอาแต่งอลทั้งปีเAป็นแบบนี้อยู่ตลอดB

( ซ้ำ * )

ຟັງອ້າຍກ່ອນEຟ້າວນ້ອຍໃຈຄົນດີ

ທັ້ງຫົວໃຈC#mຂ້ອຍໃຫ້ເຈົ້າໄປ baby

ໂອ ທີ່ຮັກF#mເຈົ້າຢ່າເຮັດແບບນີ້

ຟັງອ້າຍກ່ອນAຢ່າຟ້າວງ່ອນຄົນດີ B

ຢູ່ກັບ ZamEio P ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃຈ

I miss you C#mso much ຫລາຍ ບໍ່ມີເຈົ້າຂ້ອຍຄົງຕາຍ

ອ້າຍໄດ້ຜິດF#mພາດໄປ ຂໍພຽງນ້ອງຈົງອະໄພ

ມາຮັກກັນAໄດ້ບໍ ຂໍພຽງນ້ອງBນັ້ນເຂົ້າໃຈ


ໄດ້ໂປດຢ່າງ່ອນ Eຢ່າງ່ອນໄດ້ບໍ່ ເຈົ້າກະຮູ້C#mວ່າອ້າຍນັ້ນບໍ່ມີໃຜ

ມີພຽງເຈົ້າF#mຄົນດຽວທັ້ງໃຈ ຂໍພຽງນາງຢ່າຟ້Aາວນ້ອຍໃຈໄBປເລີຍ

ເຮ່ Eເຮ່ ຢ່າຟ້າວນ້ອຍໃຈ ເຮ່ C#mເຮ່ ຢ່າງ່ອນໃສ່ອ້າຍ

ເຮ່ F#mເຮ່ ຢ່າຟ້າວນ້ອຍໃຈ ເຮ່ Aເຮ່ ຄົນBດີ...

( ซ้ำ * , * )

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง อย่างอล - LEGENDBOY


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง