คอร์ดเพลง เป็นประจำ (Shark Week)
The Parkinson ft. Unkle T. & Pae Sax Mild

คอร์ดเพลง เป็นประจำ (Shark Week) - The Parkinson


Original Key

เป็นประจำ (Shark Week)

Original Key

INTRO : AG#m |G#m F#m      ( 3 Times )

BabAy เธอช่G#mางไม่สดใส C#mเรื่องดีๆAเธอก็ทำให้ร้ายG#m           C#m

BabAy ฉันเG#mฝ้าถามตัวเองC#m ว่าสิ่งใดAทำเธอวุ่นวาย G#m          C#m


Woh Woh WohF#m ทำดีเท่าไรเธอไม่แคร์ทั้งนั้น

Woh Woh WohC#m ฉันทำได้เพียงน่ารำคาญเท่านั้น

Woh Woh WohF#m ที่ดูไม่เหมือนเธอในทุกวัน

คงเป็นเพราะF#mวันเวลาG#mได้เปลี่ยนหมุนA ผ่านมาอีกครั้งB


* BabyA...      G#m      AlrigG#mht...      F#m

คงต้Aองยอมเธอวันนี้G#m      ฉันไG#mม่เป็นไร F#m

BabyA...      G#m      AlrigG#mht...      F#m

ขอAแค่มีเธอG#m      ขอแG#mค่มีเธอ F#m


BabAy เธอจG#mะเป็นอย่างไรC#m ก็อภัยAให้เธอได้ทั้งนั้น.G#m..         C#m

BabyA พร้อมG#mฉันพร้อมจะยอมC#m เพื่อให้เราAนั้นยังรักกัน.G#m.           C#m


Woh Woh WohF#m คงเป็นแค่เพียงบางอารมณ์เท่านั้น

Woh Woh WohC#m รู้ดีเป็นเพียงไม่กี่วันเท่านั้น

Woh Woh WohF#m ก็รู้ไม่นานมันคงพ้นผ่าน

คงได้เห็นF#mเธอคนเดิมG#mที่อ่อนหวานA อย่างในวันนั้นB          C#

( ซ้ำ * , * )

ในดีDๆ เธอช่างแสนAอบอุ่น

รับรู้Cว่าเธอคือทุกGอย่าง

ดีใDจที่ได้เธอมาร่วมDmทาง

เรื่องแค่นั้นA.. ฉันBนั้นไม่เป็นไร

INSTRU : AG#m |G#m F#m      ( 3 Times )

F#m |G#m |A|B

( ซ้ำ * , * , * )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564