คอร์ดเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
แสตมป์ STAMP

คอร์ดเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร - แสตมป์ STAMP


คอร์ดเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : G|D|Em|C ( 2 Times )

หากคุณGตื่นตอนเช้า

แล้วพบB7ว่ามี ช่อดอกไม้ใEmหญ่

มองหาDm เจ้าของG คุณก็ไม่เห็นCใคร

ก็ไม่ต้องแปลกBmใจ

เพราะช่อนั้นAmมันเป็นของคุณD


กลางคืนGก่อนเข้านอน

แล้วพบB7ว่ามี เบอร์ที่ไม่คุ้Em

ส่งเป็นDm ข้อความG ว่าเค้าคิดถึงCคุณ

ด้วยถ้อยคำBmอ่อนละมุน

ว่าคืนนี้ฝัAmนดีรีบเข้าDนอน


ก็อCย่าเพิ่งคิดไปไกลBm

ใครส่งให้ใครผิดหรือเปล่าAm

ไม่ต้องเดาก็แค่รับDมันไป


 โปรดอย่าสงGสัย นั่นคือความจริงใจจากผม

จากคนBmๆ เดิม คนที่คุณก็รู้ว่Emาใคร

คนที่คอยCอยู่ ดูแลรBmะยะไกล

จำได้ไหมAmเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมD

คุณก็รู้ว่Gาใคร..       Dคุณก็รู้ใEmช่มั้ย       C


เมื่อไรเGจอลมฝน ตัวเปียกปอนB7หนาวกาย

ต้องรีบไปให้ทัEmน ในใจ DmหวังเพียงG

ขอมีร่มสักCคัน ก็ไม่ต้องตกBmใจ

ถ้าคุณบังเอิญAmเห็นมันวางอยู่ตรงนั้นD


ก็จCะเป็นใคร ไปได้ Bm

ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปคิดAm

นึกสักนิดก็คงรู้กัD


โปรดอย่าสงGสัย นั่นคือความจริงใจจากผม

จากคนBm ๆ เดิม คนที่คุณก็รู้ว่Emาใคร

คนที่คอยCอยู่ ดูแลรBmะยะไกล

จำได้ไหมAmเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมD

คุณก็รู้ว่าใคร..

INSTRU : G|D|Em|C ( 2 Times )

โปรดอย่าสงGสัย นั่นคือความจริงใจจากผม

จากใครBmบางคน คนที่คุณก็รู้ว่Emาใคร

คนที่คอยCอยู่ ดูแลรBmะยะไกล

จำได้ไหมAmเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมD


โปรดอย่าสงGสัย นั่นคือความจริงใจจากผม

จากคนBm ๆ เดิม คนที่คุณก็รู้ว่Emาใคร

คนที่คอยCอยู่ ดูแลรBmะยะไกล

จำได้ไหมAmเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมD

คุณก็รู้ว่Gาใคร..