คอร์ดเพลง รักเธอสุดหัวใจ
แต้ ศิลา

คอร์ดเพลง รักเธอสุดหัวใจ - แต้ ศิลาคอร์ดเพลง รักเธอสุดหัวใจ

INTRO : C|Am|F|C

รู้..C ตัวฉันเองดีAm

หัวใจดวงนี้..F เอาแต่ฝันละเมอC

นานแล้วC.. ที่เราไม่ได้เจอAm

ยังคงพร่ำเพ้อF.. ให้เธอรับรู้ไว้ G


* แม้..C ตัวห่างไกลF

แต่ว่าใจฉัCนใกล้เธอเสมอG

ยังคงรัก..C เพียงแต่เธอF

แม้ไม่ได้เจอG อยากบอกเธอว่าคิดถึงC


** ความห่างไกลเป็นเพียงระยะทAmาง

ไม่อFาจขวางGความรู้สึกนี้ C

มันAmทนไม่ไหว ห้ามใจไม่ได้สัFกที

ในตอนนี้..G เอาแต่ร้องเรียกหาC


ที่น้ำตามันไหลก็เพราะว่าใจมันคิดAmถึง

เหงาFและซึ้งG จำต้องเก็บเอาไว้ C

ทั้งที่ยังAm.. อยากบอกเธอF..

ให้เธอรู้ Gรักเธอสุดหัวใจ C


รักFมากแค่ไหน ไม่อาจมีคำCใดมาเปรียบ..

เทียบFกับใจที่มีให้เGธอ

INSTRU : C|Am|F|C|C|Am|F|G

C|F|C|G|C|F|G|C

( ซ้ำ * , ** )

ที่น้ำตามันไหลก็เพราะว่าใจมันคิดAmถึง

เหงาFและซึ้งG จำต้องเก็บเอาไว้ C

ทั้งที่ยังAm.. อยากบอกเธอG       D


ความห่างไกลเป็นเพียงระยะBmทาง

ไม่อGาจขวางAความรู้สึกนี้Dโว..

มันBmทนไม่ไหว ห้ามใจไม่ได้สัGกที

ในตอนนี้.A. เอาแต่ร้องเรียกหาD

ที่น้ำตามันไหลก็เพราะว่าใจมันคิดBmถึง

เหงาGและซึ้งA จำต้องเก็บเอาไว้ D

ทั้งที่ยังBm.. อยากบอกเธอG

ให้เธอรู้ Aรักเธอสุดหัวใจ..D


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด