คอร์ดเพลง น้ำตาคนใต้ ปีระกา
บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง น้ำตาคนใต้ ปีระกา - บ.เบิ้ล สามร้อยคอร์ดเพลง น้ำตาคนใต้ ปีระกา

INTRO : GD|CG|EmBm|CD

ย่าง พ.ศ.G ของปีระกาD เปลี่ยนฟ้าCกับแผ่นดินทองG

ปีที่Emแล้วคนไทยBmน้ำตานอง พ่อหลวงCของปวงประDชา

ชาวใต้นั้นGจงรักภัคดี Dแต่บัดนี้กCลับเสียน้ำGตา

มีมวEmลน้ำที่หล่นBmจากฟ้า หล่นมาCแบบกลั้นไม่ไDหว

ตั้งแค่ชุมGพรล้นลงมาD เกือบทุกบ้านCเกิดอุทกภัยG

น้ำท่วมEmถนนที่พักพิงBmอาศัย จมไปกัCบสายน้ำไหลD


อยู่ในยุคGข้าวยากมากหมากแพงD

คนใต้สิ้นแดงCกับยางพารG

แล้วมาถึงEmพันนี้ ทำพรือBmดีหนา

ได้แต่แหงนCมองฟ้า รอเวลาDที่ฟ้าหลั่งGฝน          D


เราต้องหยุดให้ได้ Gเราต้องผ่านให้ได้ D

อย่าท้อC อย่าเหนื่อยก็แล้วกันG

คนที่Emสู้อาจจะดีเBmข้าสักวัน ต้อนรับCปีใหม่กัน

ชะล้างDความเศร้าของคนGไทย          D


หากว่ายังไม่ตายG เราต้องลุกขึ้นได้ D

อะไรที่Cจะหนักกว่านี้ Gสู้ต่อEmไปอุทกภัยBmครั้งนี้

รอรับCสิ่งดี ของDปีระกาG          D

INSTRU : GD|CG|EmBm|CD

หากว่ายังไม่ตายG เราต้องลุกขึ้นได้ D

อย่าท้อC อย่าเหนื่อยก็แล้วกันG

คนEmที่สู้อาจจะดีเBmข้าสักวัน ต้อนรับCปีใหม่กัน

 ชะล้างDความเศร้าของคนGไทย          D


เราต้องหยุดให้ได้ Gเราต้องผ่านให้ได้ D

อะไรที่Cจะหนักกว่านี้ Gสู้ต่อEmไปอุทกภัยBmครั้งนี้

รอรับCสิ่งดี ของDปีระกา.G.


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด