Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
คอร์ดเพลง น้ำตาคนใต้ ปีระกา

INTRO : GD|CG|EmBm|CD

ย่าง พ.ศ.G ของปีระกาD เปลี่ยนฟ้าCกับแผ่นดินทองG

ปีที่Emแล้วคนไทยBmน้ำตานอง พ่อหลวงCของปวงประDชา

ชาวใต้นั้นGจงรักภัคดี Dแต่บัดนี้กCลับเสียน้ำGตา

มีมวEmลน้ำที่หล่นBmจากฟ้า หล่นมาCแบบกลั้นไม่ไDหว

ตั้งแค่ชุมGพรล้นลงมาD เกือบทุกบ้านCเกิดอุทกภัยG

น้ำท่วมEmถนนที่พักพิงBmอาศัย จมไปกัCบสายน้ำไหลD


อยู่ในยุคGข้าวยากมากหมากแพงD

คนใต้สิ้นแดงCกับยางพารG

แล้วมาถึงEmพันนี้ ทำพรือBmดีหนา

ได้แต่แหงนCมองฟ้า รอเวลาDที่ฟ้าหลั่งGฝน          D


เราต้องหยุดให้ได้ Gเราต้องผ่านให้ได้ D

อย่าท้อC อย่าเหนื่อยก็แล้วกันG

คนที่Emสู้อาจจะดีเBmข้าสักวัน ต้อนรับCปีใหม่กัน

ชะล้างDความเศร้าของคนGไทย          D


หากว่ายังไม่ตายG เราต้องลุกขึ้นได้ D

อะไรที่Cจะหนักกว่านี้ Gสู้ต่อEmไปอุทกภัยBmครั้งนี้

รอรับCสิ่งดี ของDปีระกาG          D

INSTRU : GD|CG|EmBm|CD

หากว่ายังไม่ตายG เราต้องลุกขึ้นได้ D

อย่าท้อC อย่าเหนื่อยก็แล้วกันG

คนEmที่สู้อาจจะดีเBmข้าสักวัน ต้อนรับCปีใหม่กัน

 ชะล้างDความเศร้าของคนGไทย          D


เราต้องหยุดให้ได้ Gเราต้องผ่านให้ได้ D

อะไรที่Cจะหนักกว่านี้ Gสู้ต่อEmไปอุทกภัยBmครั้งนี้

รอรับCสิ่งดี ของDปีระกา.G.

เนื้อเพลง น้ำตาคนใต้ ปีระกา
INTRO
ย่าง พ.ศ. ของปีระกา เปลี่ยนฟ้ากับแผ่นดินทอง
ปีที่แล้วคนไทยน้ำตานอง พ่อหลวงของปวงประชา
ชาวใต้นั้นจงรักภัคดี แต่บัดนี้กลับเสียน้ำตา
มีมวลน้ำที่หล่นจากฟ้า หล่นมาแบบกลั้นไม่ไหว
ตั้งแค่ชุมพรล้นลงมา เกือบทุกบ้านเกิดอุทกภัย
น้ำท่วมถนนที่พักพิงอาศัย จมไปกับสายน้ำไหล

อยู่ในยุคข้าวยากมากหมากแพง
คนใต้สิ้นแดงกับยางพารา
แล้วมาถึงพันนี้ ทำพรือดีหนา
ได้แต่แหงนมองฟ้า รอเวลาที่ฟ้าหลั่งฝน          

เราต้องหยุดให้ได้ เราต้องผ่านให้ได้
อย่าท้อ อย่าเหนื่อยก็แล้วกัน

คนที่สู้อาจจะดีเข้าสักวัน ต้อนรับปีใหม่กัน
ชะล้างความเศร้าของคนไทย          

หากว่ายังไม่ตาย เราต้องลุกขึ้นได้
อะไรที่จะหนักกว่านี้ สู้ต่อไปอุทกภัยครั้งนี้
รอรับสิ่งดี ของปีระกา          
INSTRU
หากว่ายังไม่ตาย เราต้องลุกขึ้นได้
อย่าท้อ อย่าเหนื่อยก็แล้วกัน
คนที่สู้อาจจะดีเข้าสักวัน ต้อนรับปีใหม่กัน
 ชะล้างความเศร้าของคนไทย          

เราต้องหยุดให้ได้ เราต้องผ่านให้ได้
อะไรที่จะหนักกว่านี้ สู้ต่อไปอุทกภัยครั้งนี้
รอรับสิ่งดี ของปีระกา..

Comments คอร์ดเพลง น้ำตาคนใต้ ปีระกา - บ.เบิ้ล


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง