Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
คอร์ดเพลง ขุนช้างฮ้างฮัก

INTRO : D F#m |Bm ( 2 Times )

GA|D A/C#      Bm|GA|DA

อ้ายDกะมีหัวใจF#mคือเขาเด้หBmล่า

ติดDแค่เพียงหน้าตาF#mอ้ายมันบ่ดีBm

ถ้าแม้นG.. ว่าเกิดเลือกAเกิดได้

คงบ่มีไผอDยากเกิดมาAผู้ฮ้ายBmจั่งซี่

สะออนEmคนหน้าตาดี มีทางเลือกAหลาย


* ถ้าสิเปรียบDชีวิตของอ้ายA/C# กะส่ำขุนช้างBm

มีแต่โตกัDบใจฮ่างๆA/C# ที่มันฮักBmจริง

กะบ่คือ.G. ขุนแผนAคนหล่อ

คนที่บ่พอ.D.      ส่A/C#อหล่อเรื่องBmผู้หญิง

ถ้าถามEmถึงความฮักจริงA ได้ครึ่งอ้ายDอยู่บ่


ขุนช้างG.. จังอ้ายAกะมีหัวใBm

อ้ายน้ำตาไหลG ยามAถึกเจ้าถิ่มลงคDลอง

ขุนช้างG.. บ่เคยAนอกใจวันBmทอง

แล้วขุนแผนของน้องEm.. เฮ็ดได้ Aคืออ้ายอยู่บ่D

INSTRU : DF#m |Bm ( 2 Times )

GA|DA/C#      Bm|GA|DA

( ซ้ำ * )

ขุนช้างG.. จังอ้ายAกะมีหัวใBm

อ้ายน้ำตาไหลG ยามAถึกเจ้าถิ่มลงคDลอง

ขุนช้างG.. บ่เคยAทอดทิ้งวัBmนทอง

แล้วขุนแผนของน้องEm.. ฮักได้ Aคืออ้ายอยู่บ่D


ขุนช้างG.. บ่เคยAนอกใจวันBmทอง

แล้วขุนแผนของน้องEm.. เฮ็ดได้ Aคืออ้ายอยู่บ่

INSTRU : G|A|GA|D|D

เนื้อเพลง ขุนช้างฮ้างฮัก
INTRO
      
อ้ายกะมีหัวใจคือเขาเด้หล่า
ติดแค่เพียงหน้าตาอ้ายมันบ่ดี
ถ้าแม้น.. ว่าเกิดเลือกเกิดได้
คงบ่มีไผอยากเกิดมาผู้ฮ้ายจั่งซี่
สะออนคนหน้าตาดี มีทางเลือกหลาย

* ถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้าย กะส่ำขุนช้าง
มีแต่โตกับใจฮ่างๆ ที่มันฮักจริง
กะบ่คือ.. ขุนแผนคนหล่อ
คนที่บ่พอ..      ส่อหล่อเรื่องผู้หญิง
ถ้าถามถึงความฮักจริง ได้ครึ่งอ้ายอยู่บ่


ขุนช้าง.. จังอ้ายกะมีหัวใจ
อ้ายน้ำตาไหล ยามถึกเจ้าถิ่มลงคลอง
ขุนช้าง.. บ่เคยนอกใจวันทอง
แล้วขุนแผนของน้อง.. เฮ็ดได้ คืออ้ายอยู่บ่
INSTRU
      
( ซ้ำ * )
ขุนช้าง.. จังอ้ายกะมีหัวใจ
อ้ายน้ำตาไหล ยามถึกเจ้าถิ่มลงคลอง
ขุนช้าง.. บ่เคยทอดทิ้งวันทอง
แล้วขุนแผนของน้อง.. ฮักได้ คืออ้ายอยู่บ่

ขุนช้าง.. บ่เคยนอกใจวันทอง
แล้วขุนแผนของน้อง.. เฮ็ดได้ คืออ้ายอยู่บ่
INSTRU

Comments คอร์ดเพลง ขุนช้างฮ้างฮัก - บอย พนมไพร


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง