คอร์ดเพลง กาลเวลาพิสูจน์คน COCKTAIL ft.ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง
กาลเวลาพิสูจน์คน COCKTAIL ft.ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง กาลเวลาพิสูจน์คน จากศิลปิน COCKTAIL เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง กาลเวลาพิสูจน์คน


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO : GF#mD|A

GF#mBm|A|D

เมื่อDครั้งหนึ่งในชีวิต ฉันต้องGเดินทางออกไป

หนทาBmงยาวไกล A ให้ฝันนำGทางกาย

อาจDมีบางทีที่ล้า ลืมตาGไม่เห็นจุดหมาย

ฝันยังBmอีกไกล.. ใAห้รักนำทGางใจ


โชคGชะตาผลักฉันให้ล้มลง

แต่กAารเดินทาง สอนฉันให้อดทน

ใครGบางคนกระซิบเบาๆ ผ่านลมA


* อยากจะกลับไปซบG อิง.. ไหล่A ใครซักคนBm

หลีกไปจากชีวิตG วก.. วนA คนที่ลวงDหลอก

เดินมาไกลจนใจG.. มันท้อ.A..

แค่เพียงรู้ Dว่ามีใAครรอ  Bm

ฉันพร้อมAไปต่อ.G. โอ้ว แAม้ไกลเท่าไหร่

INSTRU : G|DA

GF#mBm|A

อาจDเป็นเพราะยังไม่รู้ อนาคGตเป็นอย่างไร

จะสวยงาBmมเพียงใด Aหรือมืดมนต์Gแค่ไหน

ยิ่งDทำให้ใจฉันกลัว ไม่กล้าGก้าวเดินต่อไป

เมื่อฉันหวั่นไหBmวในใจ  A

ความหวังยังหล่อเลี้ยงGวิญญาณ โอว..


โชคGชะตาผลักฉันให้ล้มลง

แต่กAาลเวลา สอนฉันให้อดทน

ใครGบางคนกระซิบเบาๆ ผ่านลมA


* อยากจะกลับไปซบG อิง.. ไหล่A ใครซักคนBm

หลีกไปจากชีวิตG วก.. วนA คนที่ลวงDหลอก

เดินมาไกลจนใจG.. มันท้อ.A..

แค่เพียงรู้ Dว่ามีใAครรอ  Bm

ฉันพร้อมAไปต่อ.G. โอ้ว แAม้ไกลเท่าไหร่

INSTRU : G|D|G|A

G|A|Bm|A ( 2 Times )

โชคGชะตาผลักฉันให้ล้มลง

แต่กAาลเวลา สอนฉันให้อดทน

ใครGบางคนกระซิบเบาๆ ผ่านลมA


* อยากจะกลับไปซบG อิง.. ไหล่A ใครซักคนBm

หลีกไปจากชีวิตG วก.. วนA คนที่ลวงDหลอก

เดินมาไกลจนใจ.G. มันท้อ.A..

แค่เพียงรู้ Dว่ามีใAครรอ  Bm

ฉันพร้อมAไปต่อ.G. โอ้ว แAม้ไกลเท่าไหร่

INSTRU :  D|G|D|GA

เดินมาไกลจนใจ.G. มั๊นท้อ.A.

แค่เพียงรู้ D ว่ามีใAครรอ.. Bm

ฉันพร้อมไปต่อG..  แม้Aไกล..เท่าไหร่

INSTRU : GF#mD|A

GF#mBm|A|D

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

คอร์ดเพลง กาลเวลาพิสูจน์คน ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

YouTube video
cocktail แรงเสียดทาน

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL

A LOSOtrilogy

COCKTAIL

ไม่เป็นรอง COCKTAIL

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

COCKTAIL FATE part 2

COCKTAIL

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567