คอร์ดเพลง ยอยศพระลอ จากศิลปิน ชินกร ไกรลาศ เป็นเพลงแนวลูกทุ่ง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ยอยศพระลอ


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

รอยรูปอินทร์.. หยาดฟ้า..

มาอ่าองค์.. ในหล้า..

แหล่งให้คน.. ชม


งามสม.. ขุนลอท้าว..

น้ำพระทัย ณ หัวเจ้า

ยิ่งแม่กาหลง..


ยามพระทรงคชสาร..

พระยิ่งหาญยิ่งกล้า

เกินพระยาสีหราชท้าว..


กลางศึก.. พระบาทเจ้าล้าน..

โลกใครบ่เท่า พ่อขุนแมนสรวง

INSTRU : BmE|AF#m|BmE

AF#m|AF#m|E

รูปEดังองค์อินAทร์ หยาดฟ้ามาสู่ดิน

โสภิณดังเดือนดวงF#m

เหนือแผ่นดินแดนสรวA

เหนือปวงF#mหนุ่มใด

INSTRU : BmA|BmABm

เหล่าอนงAค์หลงสวาF#m

ยอมเป็นทาสรักบำเรอ

นามขุนลอท้าวเธอทรงสถิต

ณ ทรวAงใจ..       E       A


ลุ่มแม่กาหลงเจ้าF#m หรือจะเท่าถึงครึ่ง

แม้น้อยหนึ่งน้ำหทัยBm

เมื่อทรงF#mคชสาร A

พระยิ่งหาญยิ่งกล้า..F#m


ดั่งEพระยา Aสีหราช F#mผู้เป็นใEหญ่  F#m

ใช่เพียAง.. ศึกรบ

สยบF#mพระทรงชัยE       A

แม้.. ในศึF#mกรัก

พระยังยิ่งAใหญ่..       F#m

นาถอนงAค์ปลงใจF#m ใคร่.. อิงE.. อุ่น  F#m

นับล้านโล.E. กาล้Aวน..  F#m

บ่ควรคู่บุญA.. ดั่งEพ่อขุน  A

แม้นดวง.. เอย..

INSTRU : BmE|AF#m

Bm|E

YouTube video
ชินกร ไกรลาศ

ชินกร ไกรลาศ

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567