คอร์ดเพลง คนละครึ่ง เบส ขวางหวัน ft. ฝน พรสุดา

คอร์ดเพลง
คนละครึ่ง เบส ขวางหวัน ft. ฝน พรสุดา

คอร์ดเพลง คนละครึ่ง จากศิลปิน เบส ขวางหวัน เป็นเพลงแนวใต้ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง คนละครึ่ง


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : E|B|A|B

โบราณEว่าช้างเท้าหน้า

คือคนที่ครอบBครัวพึ่งพาได้

ไม่จำเป็นAว่าต้องเป็นหญิงหรือชาย

แค่พึ่งพาได้จBนวันที่แก่ชรา


หากมีเEพียงเสาหลักของบ้าน

แต่ไม่มีคานBที่คอยพยุงหลังคา

เสาที่แข็งแกร่งA ก็ย่อมมีวันโรยรา

พายุพัดพาB ก็คงจะไม่เหลือไหร


เพราะชีวิตคู่ต้Aองอยู่ด้วยความเข้าใจ

เอาใจแลกใจ Eมีไหรก็ช่วยเหลือกัน

ไม่จำเป็นAจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน

ข่มเหงใส่กันBว่าใครจะได้เป็นใหญ่


* หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองEแล้วจะประคองB

ความรักยืนยาวC#mแค่ไหน

เป็นตัวเองกันมากเกินไป A

พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมาฉุดBดึง

ความรักที่มั่นคงนั้นE

แท้จริงต้องลดBตัวเองมาครึ่งC#mหนึ่ง

เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่งA ถอยคนละครึ่งB

มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งEเดียว       B


อยากมีเEหมือนคนอื่นเขา

มันอยู่ที่เราBช่วยกันแค่ไหน

เดินคนเดียวAมันอาจจะเดินได้ไว

แต่ถ้าเดินให้ไกลBเราอาจต้องเดินไปด้วยกัน


สุข ทุกEข์ ร่วมช่วยกันสร้าง

ทุกสิ่ง ทุกอย่างB มันมีคำตอบของมัน

ถ้ายังไม่หยุดA มันคงต้องมีสักวัน

เส้นทางที่ฝันB สุดท้ายก็คงไม่ไกล


เพราะชีวิตคู่ต้Aองอยู่ด้วยความเข้าใจ

เอาใจแลกใจ Eมีไหรก็ช่วยเหลือกัน

ไม่จำเป็นAจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน

ข่มเหงใส่กันBว่าใครจะได้เป็นใหญ่


* หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองEแล้วจะประคองB

ความรักยืนยาวC#mแค่ไหน

เป็นตัวเองกันมากเกินไป A

พอเริ่มผิดใจ ไม่มีอะไรมBาฉุดดึง

ความรักที่มั่นคงนั้นE

แท้จริงต้องลดBตัวเองมาครึ่งC#mหนึ่ง

เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่งA

ถอยคนละครึ่งB มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งEเดียว

INSTRU : AB|C#mB|AB|E

AB|G#mC#m|F#mB|E

เพราะชีวิตคู่ต้Aองอยู่ด้วยความเข้าใจ

เอาใจแลกใจ Eมีไหรก็ช่วยเหลือกัน

ไม่จำเป็นAจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน

ข่มเหงใส่กันBว่าใครจะได้เป็นใหญ่


* หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองEแล้วจะประคองB

ความรักยืนยาวC#mแค่ไหน

เป็นตัวเองกันมากเกินไป A

พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมาฉุดBดึง

ความรักที่มั่นคงนั้นE

แท้จริงต้องลดBตัวเองมาครึ่งC#mหนึ่ง

เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่งA ถอยคนละครึ่งB

มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งEเดียว


* หนึ่งBบวกหนึ่งเป็นสองEแล้วจะประคองB

ความรักยืนยาวC#mแค่ไหน

เป็นตัวเองกันมากเกินไป A

พอเริ่มผิดใจ ไม่มีอะไรมาฉุดดึงB

ความรักที่มั่นคงนั้นE

แท้จริงต้องลดB/Ebตัวเองมาครึ่งC#mหนึ่ง

เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่งAถอยคนละครึ่งB

มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งEเดียว

จะใช้ชีวิตเป็นหนึ่งAถอยคนละครึ่งB

มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งEเดียว

YouTube video
เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เพลงคนละครึ่ง

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567