คอร์ดเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด จากศิลปิน ร็อกคงคย เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เจิ๊ดเอ๋ยเจิ๊ด


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :

Am|Am|Dm|Dm|Am|Am


INSTRU : Am ( 6 Times )

เอ่อ เออ เอิง เอย.. เออ เอิง เอ้ย

เจิ้ดเอยเจิ้ดAm อาเนิดเวบคลูนมันซูน

ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด อาเนิดเวบคลูนมันซูน

กึ๊ดด็อลปรกาลำดูน ประกาแบะซ๊อบไง

เมียนปีเนียะเนียง เนียงเอยกีแบ๊ะโนวซะงาย

เมียนปีเนียะเนียง กีแบ๊ะโนวซะงาย

บองแสนเสียดาย เนียงเอยประกาลำดูน เอย

INSTRU : Am|Am|Dm|Dm|Am

ซะเนาะเวยซะเนาะAm ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ซะเนาะเวยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

กระม็อบกียบอกำแปลง เนียงบานโตวกีย

บองนังออบยัว เนียงเอยคล๊ายแมกีจี

บองนังออบยัว เนียงเอยคล๊ายแมกีจี

เนียงบานโตวกียกระม็อมกียบองแต่กำแปลง เอย

INSTRU : Am|Am|Dm|Dm|Am

ซะเนาะเอยซะเนาะAm ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ทาเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

กียโตวบัดแจงแวง เนียงมันล็อบโม

ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท

ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท

กีมันล็อบโม อังกุยยุมตะแอง เอย

INSTRU : Am|Am|Dm|Dm|Am

เติมตรูงบั๊กมะนองAm

เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา

เติมตรูงบั๊กมะนอง

ซือด็อลกระนองซะมา

ลำดูนเจาตา เนียงบานโตวกี

บองนังจ็อลตะเน็ง

เนียงเอยออยตามประเพณี

บองนังจ็อลตะเน็ง

กระม็อมตามประเพณี

ประกร็วกพ่อแมโอวเนียงจี

ประกร็วกแตบองเวียยากรอ เอย

INSTRU : Am|Am|Dm|Dm|Am

ปรั้บบองแคประซาAm เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน

ปรั้บบองแคประซา เนียงปรั้บกีแตประกุน

กีลังจ็อลมุน ทาเนียงเอยเนียงงา

ออยปร๊ะปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา

ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา

ลังแมเนียงงา ปรับทาตกลง เอย

INSTRU : Am|Am|Dm|Dm|Am


INSTRU : Am ( 8 Times )

ซะเนาะเอยซะเนาะAm ซะเนาะโวยโนวตะแอง

ทาซะเนาะเอยซะเนาะ ซะเนาะโวยโนวตะแอง

กียโตวบัดแจงแวง เนียงมันล็อบโม

ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท

ทาเจิ้ดเอยเจิ้ด แมเวยรัวแตกะบาโท

กีมันล็อบโม อังกุยยุมตะแอง เอย..

INSTRU : Am|Am|Dm|Dm|Am

เติมตรูงบั๊กมะนองAm

เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา

เติมตรูงบั๊กมะนอง

เนียงเอยซือค็อลกระนองซะมา

ลำดูนเจาตา เนียงบานโตวกี

บองนังจ็อลตะเน็ง

เนียงเอยออยตามประเพณี

บองนังจ็อลตะเน็ง

เนียงเอยออยตามประเพณี

โอวแมเนียงจี

ประกร็วกแตบองเวียยากรอ เอย

INSTRU : Am|Am|Dm|Dm|Am

ปรั้บบองแคประซาAm เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน

ปรั้บบองแคประซา เนียงเอยปรั้บกีแตประกุน

กีลังจ็อลมุน ทาเนียงเอยเนียงงา

ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา

ปีรออยปีรหมื่น เนียงเอยเว็ยตู้กันซะลา

ลังแมเนียงงา ปรับทาตกลง เอย

INSTRU : Am|Am|Dm|Dm

( Till End )

YouTube video
ร็อกคงคย

ร็อกคงคย

ร็อกคงคย

ร็อกคงคย

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567