คอร์ดเพลง Love Grows (Where My Rosemary Goes) จากศิลปิน Edison Lighthouse เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Love Grows (Where My Rosemary Goes)


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : A ( 6 Times )

SheA ain't got no money

Her clothes are kinda funny

Her hairD is kinda wild and free

Oh, but LoveA grows C#m

where my RosF#memary goesA

And nobDody knows like meE


SheA talks kinda lazy

And people say she she's crazy

AndD her life's a mystery

Oh, but LoveA grows C#m

where my RosF#memary goesA

And nobDody knowBms       Elike me A


* There's someDthing about

her handE holding mineA

It's a feeling that's fineBm

And I jusEt gotta sayA

She's reallDy got a magEical spellA

And it's working so wellB

That I can't get awayE


** I'm Aa lucky fella

And I've just got to tell her

ThatD I love her endlessly

Because LoveA grows C#m

where my RoseF#mmary goesA

And nobDody knowBms       Elike me

INSTRU : AC#m|F#mA

DE|A|A

* There's someDthing about

her handE holding mineA

It's a feelF#ming that's fineBm

And I jusEt gotta sayA

She's reallDy got a magEical spellA

And it's workF#ming so wellB

That I can't get awayE       F


** I'm Bba lucky fella

And I've just got to tell her

ThatEb I love her endlessly

Because LoveBb grows Dm

where my RoseGmmary goesBb

And nobEbody knowCms       Flike me

INSTRU : BbDm|GmBb

EbF|Bb

It kBbeeps growDming every placeGm she's beenBb

And nobEbody knowFs like meBb

If yBbou've metDm her, you'll neveGmr forget herBb

And nobEbody knowFs like meBb

La lBba la- belDmieve it whenGm you've seeBbn it

NoboEbdy knowsF like me Bb

YouTube video
Edison Lighthouse

Edison Lighthouse

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567